Benutzer:Christian/2. September

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Benutzer:Christian/Mammas von Kappadokien + Benutzer:Christian/Antoni Petscherski + Benutzer:Christian/Theodosios Petscherski + Benutzer:Christian/Petscherskaja Lawra + Benutzer:Christian/Ioan Postitorul + Benutzer:Christian/Kaluga + Benutzer:Christian/3628 Märtyrer von Nikomedia + Benutzer:Christian/Nikomedeia

Aramäischer Kalender

Griechischer Kalender

Georgischer Kalender

Bulgarischer Kalender

Mazedonischer Kalender

Serbischer Kalender

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

FEASTS

HYMN OF PRAISE

REFLECTION

CONTEMPLATION

HOMILY

Russischer Kalender

Rumänischer Kalender

Sfinții zilei

Sf. Mucenic Mamant

Sf. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului

Sf. Diomid, Iulian, Filip, Evtihian, Isihie, Leonid, Eutihie, Filadelf, Melanip, Partagapi

Sf. Drepți preoți Eleazar și Fineas

Sf. Mucenici Aitala și Amun

Sfinții 6628 de Mucenici din Nicomidia

Evenimente

Nașteri

Decese

595: Moare la Constantinopol patriarhul sfânt Ioan Postitorul.

Sărbători

Sinaxar

În această lună, în ziua a doua pomenirea Sfântului Mucenic Mamant (sau Mamas).

Acest sfânt a trait în a doua jumătate a secolului al III-lea şi era din cetatea Gangra, în Paflagonia (Asia Mică). Părinţii săi erau creştini, şi fiind prinşi pentru credinţă în Hristos şi băgaţi în temniţa, Mamas (Mamant) s-a născut acolo, în închisoare.

Murind părinţii lui în temniţă, fericitul acesta a fost luat de o femeie creştină, anume Ammia, care l-a crescut. Şi deoarece copilul striga adesea pe maică-sa zicând "mama", ea i-a pus numele Mamant.

Iar dacă s-a făcut de cincisprezece ani, aflându-l că este creştin, l-au prins şi l-au bătut cu toiege, şi spânzurându-i un plumb pe grumaz l-au aruncat în mare. Dar prin dumnezeiască putere, mântuit de primejdie, s-a ascuns într-o peşteră, şi se hranea cu lapte de ciută. Şi iarăşi prinzându-l, l-au supus la şi mai grele chinuri şi, spintecându-i-se pântecele cu suliţe de fier, s-a mutat din lumea aceasta.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor şi Drepţilor Eleazar şi Fineas, fiul sau, preoţi ai Vechiului Legământ.

Tot în această zi, pomenirea sfinţilor 3628 de mucenici din Nicomidia.

Sfinţii 3628 de mucenici din Nicomidia au suferit chinurile sub împăraţii Diocletian (284-305) şi Maximian (284-305). Aceştia erau creştini ce veneau din Alexandria (Egipt), unde au cunoscut credinţa creştină odată cu mucenicia sfântului Petru, Arhiepiscop de Alexandria (25 noiembrie).

Luându-şi femeile şi copiii cu ei, aceştia au venit în Nicomidia şi prezentat pe ei înşişi de bună voie în faţă chinuitorilor spunând simplu : "Noi suntem creştini". La inceput Diocletian a încercat să-i convingă să renunţe la Hristos, dar văzând că nu ajunge la nici un rezultat, a poruncit să li se taie capetele, iar trupurile să fie aruncate într-o groapă în flăcări.

Mulţi ani după aceea, moaştele sfinţilor mucenici s-au descoperit în diferite împrejurări minunate şi pline de har.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului (582-595).

Acest între sfinţi Parintele nostru Ioan, a trăit pe vremea împărăţiei lui Iustin II (565-578), Tiberiu şi Mauriciu. S-a născut în Constantinopol, şi a fost lucrător de aur, om evlavios şi iubitor de săraci şi de straini, şi temător de Dumnezeu.

Acesta a primit pe un monah anume Eusebie, ce venea din Palestina. Acesta umblând pe cale de-a dreapta sfântului auzea zicându-i-se: "Nu-ţi este îngăduit Avva să mergi de-a dreapta celui mai mare". Prin aceasta Dumnezeu arăta de mai înainte arhieria care avea să i se dea. Apoi a fost cunoscut de Sfântul Eutihie scolasticul şi arhiereul lui Dumnezeu, care l-a sfătuit să se tundă ca fiind vrednic să intre în rândul clericilor. Fiind el încă diacon, a venit la biserica Sfântului Laurenţiu în amiaza zilei. Şi a aflat acolo pe un oarecare pustnic, pe care nu-l ştia nimeni de unde era venit; şi acesta arătă sfântului treptele jertfelnicului. Şi iată acolo se vedea multime mare de sfinţi şi glas amestecat de cântare minunată, şi toţi erau îmbrăcaţi în vesminte albe strălucitoare. Ajungând el împărţitor si slujitor al banilor bisericii, când se întorcea de la şes şi avea numai o pungă, dăruia la săracii ce veneau la el, iar punga nu se golea. Dar ajungând la locul ce se cheama Boul, un oarecare dintre săraci striga si zise: "Doamne miluieşte până când se va deşerta această pungă". Si numaidecât punga ramase deşartă. Iar sfântul cautând spre acela, cu un chip înfricoşător, îi zise: "Dumnezeu să te ierte, frate".

După adormirea patriarhului Eutihie, voind ca să fie hirotonit, nu se supunea poruncii până ce a văzut această vedenie înfricoşătoare: marea se suia până la cer, şi un cuptor de foc înfricoşător şi mulţime de îngeri care ziceau aşa: "Nu poate fi într-alt chip, ci taci; că altfel vei ispiti şi una şi alta". Şi acestea îi ziceau cu asprime. Atunci, deşi nu voia, s-a dat pe sine de a fost hirotonit patriarh al Constantinopolului, petrecând cu nevoinţă desăvârşită şi cu viaţă cinstită prin toată fapta bună până la sfârşit.

Acesta trecând pe mare (pe la Evdomon), şi făcându-se mare furtună, cu rugăciunea sa şi cu semnul crucii, a adus marea la linişte. Ioan Gazeanul, scolasticul, pătimind de curgerea ochilor, şi luând împărtăşanie de la sfântul, care zicea: "Trupul lui Hristos, Celui ce a tămăduit pe cel din naştere orb", l-a sărutat şi s-a tămăduit.

Fiind moarte mare, a dat unui om credincios două coşniţe; una deşartă şi alta plină de ghioci, şi îi zise: "Stai la locul ce se numeşte Boul şi numără morţii câţi trec, deşertând ghiocii în coşniţa cea deşartă. Şi făcând aceasta o dată si de două ori, a cunoscut că în întâia zi au ieşit afară trei sute douăzeci şi trei de suflete, şi a doua zi făcând asemenea, a cunoscut că a mai încetat puţintel. Şi făcând aceasta şapte zile, află că s-a potolit de tot molima datorită rugăciunii sfântului.

La înfrânare atât se nevoia, încât n-a băut apă şase luni, făra cât numai miezul unei lăptuci i-a fost şi mâncare şi băutura, sau puţintel pepene; ori struguri sau smochine, schimbându-le. Acestea i-au fost hrana, în treisprezece ani şi jumătate ai arhieriei sale. Iar somnul lui era, sezând cu pieptul lipit de genunchii săi. Înfigea o undrea într-o lumânare aprinsă, si când ajungea focul lumânării la undrea, cădea undreaua într-un lighean, şi se trezea. Iar de se întâmpla să nu audă sunetul undrelei, toată noaptea următoare o petrecea fără somn. O dată, o femeie, fiindu-i bărbatul îndrăcit, şi năzuind către un oarecare om pustnic, îi zise acela: "Mergi la preasfântul Ioan, patriarhul Constantinopolului, că acela îl va lecui". Şi făcând aşa n-a greşit, că luând tămăduirea bărbatului ei cu ruga sfântului, se duse veselă la casa ei. Cu ruga acestuia şi femei sterpe au născut, şi multi bolnavi s-au tămăduit.

Răposând sfântul cu pace, şi mergând preamaritul Nil eparhul să-l sărute, l-a sărutat şi sfântul pe el, văzând toţi şi mirându-se. A fost îngropat înăuntrul altarului Sfinţilor Apostoli, precum era vrednic, mărind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Diomid, care fiind spintecat cu sabie, s-a săvârşit; a Sfântului Iulian, căruia zdrobindu-i-se capul cu lemn, s-a săvârşit; a Sfântului Filip, care de sabie s-a săvârşit; a Sfântului Evtihian, care pe grătar de foc s-a săvârşit; a Sfântului Isihie, care sugrumat, s-a săvârşit; a Sfântului Leonid, care de foc s-a săvârşit; a Sfântului Eutihie, care fiind răstignit, s-a săvârşit; a Sfântului Filadelf, căruia îngreunându-i-se grumajii cu piatra, s-a săvârşit; a Sfântului Melanip, care de foc s-a săvârşit; şi a Sfintei Partagapi, care în mare s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Aitala şi Amun.

Aceşti sfinţi au fost pârâţi către Vaud, ighemonul Adrianopolei din Tracia, că sunt crestini. Deci întrebându-i să-şi spună neamul şi vrednicia ce au, ei au raspuns că sunt creştini. Apoi poruncindu-le să jertfească la idoli şi ei neplecându-se, i-au batut cu vine de bou atât de mult, încât în bătaie şi-au dat sufletele în mâna lui Dumnezeu.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie02.htm

Ukrainischer Kalender

Arabischer Kalender

Allgemeiner Kalender Aramäisch

Allgemeiner Kalender Griechisch

Allgemeiner Kalender Georgisch

Allgemeiner Kalender Bulgarisch

Allgemeiner Kalender Mazedonisch

Allgemeiner Kalender Serbisch

Allgemeiner Kalender Russisch

Allgemeiner Kalender Rumänisch

Allgemeiner Kalender Ukrainisch

Allgemeiner Kalender Arabisch

Allgemeiner Kalender Englisch

Datei:East-Ortho-cross.png
The Eastern Orthodox cross

Sep. 1 - Eastern Orthodox Church calendar - Sep. 3

All fixed commemorations below celebrated on September 15 by Orthodox Churches on the Old Calendar.[note 1]

For September 2nd, Orthodox Churches on the Old Calendar commemorate the Saints listed on August 20.

Saints

Pre-Schism Western Saints

Post-Schism Orthodox Saints

New Martyrs and Confessors

 • New Hieromartyr Barsanuphius (Lebedev), Bishop of Kyrillov (1918)[1][6][8][29][30][note 14]
 • New Hieromartyr John Ivanov, Priest (1918)[1][6][8][29][31]
 • New Martyr Seraphima (Sulimova), Abbess of the Therapontov Convent (1918)[1] [6][8][29]
 • New Martyrs Anatoly Barashkov,[32] Nicholas Burlakov, Michael Trubnikov, and Philip Marishev, at the St. Cyril of White Lake Monastery (1918)[1][6][8][29]
 • New Hieromartyr Damascene (Tsedrik), Bishop of Starodub (1937)[1][6][8][28][29][33][note 15]
 • New Hieromartyrs Ephemius Goryachev,[34] John Melnichenko,[35] John Smolichev,[36] Vladimir Morinsky,[37][note 16] Victor Basov,[38] Basil Zelensky, Theodotus Shatokhin, Peter Novoselsky, Stephen Yaroshevich,[1] Priests (1937)[6][8][29]
 • New Hieromartyr Herman (Ryashentsev), Bishop of Vyaznikov (1937)[1][6][8][39][note 17]
 • New Hieromartyr Stephen Ermolin, Priest (1937)[8]
 • Martyr Paul Elkyn (1937)[6][8]
 • Virgin-martyr Xenia (1937)[6][29]

Other Commemorations

Icon Gallery

Notes

Vorlage:Reflist

References

Vorlage:Reflist

Sources

Greek Sources

Russian Sources

Martyr Mamas of Caesarea in Cappadocia, with his parents Martyrs Theodotus and Rufina

Saint John the Faster, Patriarch of Constantinople;

3628 Martyrs of Nicomedia

Venerable Anthony and Theodosius, Founders of Monasticism in Rus' of the Kiev Caves

Martyrs Diomedes, Julian, Philip, Eutykhian, Hesychios, Leonides, Eutychios, Philadelphos, Melanippos, Parthagapa and Theodore;

Righteous Eleazar, son of Aaron;

Righteous Phineas, grandson of Aaron;

Martyrs Aeithalas and Ammon of Thrace;

Antonii and Feodosii of Pechersk;

celebration of the Icon of the Theotokos at Kaluga

Allgemeiner Kalender Deutsch

Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

Deutscher Heiligenkalender (orthodox)

Aeithalas, Märtyrer, und Ammon, Märtyrer, von Thracien

Antonius von Petschora, Mönch im Kiewer Höhlenkloster († 1073), und Theodosius von Petschora, Mönch im Kiewer Höhlenkloster († 1074)

Barsonophius Lebedew, Bischof von Kirillov, Märtyrer, und Johannes Iwanow, Priester von Wologda, Märtyrer, und Seraphina Sulimowa, Äbtissin des Konvents Therapontov, Märtyrerin, und Anatolius Baraschkow, Märtyrer in Wologda, und Nikolaus Burlakow, Märtyrer in Wologda, und Michael Trubnikow, Märtyrer in Wologda, und Philippus Marischew, Märtyrer in Wologda († 1918)

Damaskin Tsedrik, Bischof von Starodubov, Märtyrer, und Euphimius Gorjatschew, Priester/Protopresbyter von Alma-Ata, Märtyrer, und Johannes Melnitschenko, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Johannes Smolitschew, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Vladimir Morinskij, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Viktor Basow, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Basilius Zelenskij, Priester, Märtyrer, und Theodotos (Theodor) Schatochin, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Peter Nowoselskij, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Stephan Jaroschewitsch, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Xenia, Nonne, Märtyrerin († 1937)

Diomedes, Märtyrer, und Julian, Märtyrer, und Philip, Märtyrer, und Eutychian, Märtyrer, und Hesychius, Märtyrer, und Leonides, Märtyrer, und Eutychius, Märtyrer, und Philadelphus, Märtyrer, und Melanippus, Märtyrer, und Parthagape, Märtyrerin, und Theodor, Märtyrer

Eleazar, Sohn von Aaron, und Phineas († um 1400 v. Chr.)

German Rjaschentsew, Bischof von Wjasnikov, Märtyrer, und Stephan, Priester, Märtyrer, und Paulus, Märtyrer († 1937)

Johannes IV. "der Faster", Patriarch von Konstantinopel Benutzer:Methodios/Johannes der Faster

Mammas, Einsiedler, Märtyrer, und seine Eltern: Theodotus, Märtyrer, und Rufina, Märtyrerin († vor 260)

3628 (6628) Märtyrer in Nicomedia († im 3./4. Jahrhundert)

Nikolaus, Priester, Märtyrer († 1920)

Paulus III. "der Neue", Patriarch von Konstantinopel von 687 bis 693

Wladimir, Erzbischof von Kazan (Todestag, † 1897)

"Kaluga" - Ikone der Heiligsten Gottesmutter (1771)

Chronologie

Hl.Eleasar, dritter der vier Söhne des Aaron, zweiter Hohepriester in Israel Ger. Pinchas (Sohn Eleasars)

Hl. Mamas * um 255/260 in Gangra, heute Çankırı in der Türkei † um 270/275 (?) in Caesarea, heute Kayseri in der Türkei (Hl. Mamont von Caesarea in Kappadokien und seine Eltern, die Märtt. Theodotos und Rufina )Über Mammas Höhle bei Caesarea wurde um 350 eine Kirche gebaut, von der aus sich seine Verehrung verbreitete. Basilius lobte Mammas' Standhaftigkeit. Im 5. Jahrhundert wurde in Konstantinopel - dem heutigen Ístanbul eine Kirche ihm geweiht. Gedenktag orthodox: 12. Juli, 2. September

Märtyrer von Nikomedia 3./4. Jh.

Wolfsindis von Reisbach, Jungfrau und Martyrin zu Reisbach in Niederbayern † 540 († im 8. Jahrhundert (?) in Reisbach in Bayern bei Landau a. d. Isar)

Hl. Johannes der Faster, Patriarch von Konstantinopel, * um 515 in Konstantinopel, heute Ístanbul in der Türkei † 2. September 595

Hl. Antonios (von Petschora) († 1073) und Hl. Feodosij (Theodosis) (von Petschora) († 1074) vom Kiever Höhlenkloster, Begründer des Mönchtums in Russland - Києво-Печерська лавра (Heiliges Mariä-Himmelfahrt-Kloster) - der Einsiedler Antonij aus Ljubetsch ließ sich 1013 am Ufer des Dnepr in den Waräger-Höhlen nieder - zusammen mit dem Mönch Feodosij, der 1062 Vorsteher der Asketengemeinschaft wurde, gründete er 1051 ein orthodoxes Kloster - im ausgehenden 11. Jahrhundert erfolgte der erste Bau der Maria-Himmelfahrt-Kathedrale (russ. Успенский собор) - the word pechera means cave

"Kaluga" - Ikone der Heiligsten Gottesmutter (1771) - Der Gedenktag der Kaluga-Ikone am 2. September wurde in Erinnerung an die Befreiung von einer Seuche im Jahre 1771 eingeführt. Ein zweiter Feiertag wurde am 12. Oktober eingerichtet, zur Erinnerung der Errettung Kalugas von der französischen Invasion im Jahre 1812. Im Jahr 1898 wurde ein Feiertag am 18. Juli eingerichtet, um die Gottesmutter für den gewährten Schutz vor der Cholera zu ehren. Der Ikone wird auch am ersten Sonntag des Apostelfestes gedacht.

Wladimir, Erzbischof von Kazan (Todestag, † 1897)

Märt. Barsonophios Lebedev, Bischof von Kyrillov († 1918) Märt. Seraphina Sulimova, Äbtissin des Klosters Therapontov († 1918) / Barsonophius Lebedew, Bischof von Kirillov, Märtyrer, und Johannes Iwanow, Priester von Wologda, Märtyrer, und Seraphina Sulimowa, Äbtissin des Konvents Therapontov, Märtyrerin, und Anatolius Baraschkow, Märtyrer in Wologda, und Nikolaus Burlakow, Märtyrer in Wologda, und Michael Trubnikow, Märtyrer in Wologda, und Philippus Marischew, Märtyrer in Wologda († 1918)

Nikolaus, Priester, Märtyrer († 1920)

Damaskin Tsedrik, Bischof von Starodubov, Märtyrer, und Euphimius Gorjatschew, Priester/Protopresbyter von Alma-Ata, Märtyrer, und Johannes Melnitschenko, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Johannes Smolitschew, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Vladimir Morinskij, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Viktor Basow, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Basilius Zelenskij, Priester, Märtyrer, und Theodotos (Theodor) Schatochin, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Peter Nowoselskij, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Stephan Jaroschewitsch, Priester von Alma-Ata, Märtyrer, und Xenia, Nonne, Märtyrerin († 1937)

German Rjaschentsew, Bischof von Wjasnikov, Märtyrer, und Stephan, Priester, Märtyrer, und Paulus, Märtyrer († 1937)

3618 Märtt. von Nikomedia

Einzelnachweise (Sammlung)

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 September 2/September 15. Orthodox Calendar (PRAVOSLAVIE.RU).
 2. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Οἱ Ἅγιοι Ἐλεάζαρ καὶ Φινεὲς οἱ Δίκαιοι Ἱερεῖς. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 Vorlage:Gr icon Συναξαριστής. 2 Σεπτεμβρίου. ECCLESIA.GR. (H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
 4. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Μάμας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 5. Martyr Mamas of Caesarea in Cappadocia. OCA - Lives of the Saints.
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 September 15 / September 2. HOLY TRINITY RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (A parish of the Patriarchate of Moscow).
 7. 3,628 Martyrs who suffered at Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 Vorlage:Ru icon 2 сентября по старому стилю / 15 сентября по новому стилю. Русская Православная Церковь - Православный церковный календарь на 2016 год.
 9. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Διομήδης ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 The Roman Martyrology. Transl. by the Archbishop of Baltimore. Last Edition, According to the Copy Printed at Rome in 1914. Revised Edition, with the Imprimatur of His Eminence Cardinal Gibbons. Baltimore: John Murphy Company, 1916. pp. 267–279.
 11. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 12. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Φίλιππος (ἢ Θεόδοτος ἢ Θεόδωρος) ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 13. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Εὐτυχιανὸς ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 14. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 15. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 16. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 17. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Φιλάδελφος ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 18. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Μελάνιππος ὁ Μάρτυρας. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 19. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon http://www.synaxarion.gr/gr/sid/535/sxsaintinfo.aspx. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 20. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Οἱ Ἅγιοι Ἀειθαλᾶς καὶ Ἄμμων (ἢ Ἀμμοῦν) οἱ Μάρτυρες. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 21. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτὴς. 2 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 22. St John the Faster the Patriarch of Constantinople. OCA - Lives of the Saints.
 23. 23,0 23,1 Vorlage:Gr icon 02/09/2016. Ορθόδοξος Συναξαριστής.
 24. Saint Kosmas the Hermit and Confessor. MYSTAGOGY. September 2, 2015.
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 September 2. Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome.
 26. Venerable Anthony of the Kiev Far Caves. OCA - Lives of the Saints.
 27. Venerable Theodosius of the Kiev Far Caves. OCA - Lives of the Saints.
 28. 28,0 28,1 Dr. Alexander Roman. September. Calendar of Ukrainian Orthodox Saints (Ukrainian Orthodoxy - Українське Православ'я).
 29. 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6 29,7 The Autonomous Orthodox Metropolia of Western Europe and the Americas (ROCOR). St. Hilarion Calendar of Saints for the year of our Lord 2004. St. Hilarion Press (Austin, TX). p. 65.
 30. Vorlage:Ru icon ВАРСОНОФИЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 31. Vorlage:Ru icon ИОАНН. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 32. Vorlage:Ru icon АНАТОЛИЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 33. Vorlage:Ru icon ДАМАСКИН. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 34. Vorlage:Ru icon ЕВФИМИЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 35. Vorlage:Ru icon ИОАНН. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 36. Vorlage:Ru icon ИОАНН. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 37. Vorlage:Ru icon ВЛАДИМИР. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 38. Vorlage:Ru icon ВИКТОР. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 39. Vorlage:Ru icon ГЕРМАН. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 40. Icon of the Mother of God of Kaluga. OCA - Lives of the Saints.

ARTIKELENTWURF

Gemeinsame orthodoxe Heilige im Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

[1]

Weiteres Gedenken in aramäischer Tradition

Weiteres Gedenken in griechischer Tradition

[2]

Weiteres Gedenken in georgischer Tradition

Weiteres Gedenken in bulgarischer Tradition

Weiteres Gedenken in mazedonischer Tradition

Weiteres Gedenken in serbischer Tradition

[3]

Weiteres Gedenken in russischer Tradition

Weiteres Gedenken in rumänischer Tradition

Weiteres Gedenken in ukrainischer Tradition

Einzelnachweise (Artikelentwurf)

 1. Gesellschaft Orthodoxe Medien (Hrsg. im Auftrag der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland): Orthodoxer Liturgischer Kalender 2016 (17. Jahrgang), Dortmund 2015
 2. Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3
 3. Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2


Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „note“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="note" />-Tag gefunden.