Benutzer:Christian/1937

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
 • New Hieromartyr Damascene (Tsedrik), Bishop of Starodub (1937) - 2. September
 • New Hieromartyrs Ephemius Goryachev, John Melnichenko, John Smolichev, Vladimir Morinsky, Victor Basov, Basil Zelensky, Theodotus Shatokhin, Peter Novoselsky, Stephen Yaroshevich, Priests (1937) - 2. September
 • New Hieromartyr Herman (Ryashentsev), Bishop of Vyaznikov (1937) - 2. September
 • New Hieromartyr Stephen Ermolin, Priest (1937) - 2. September
 • Martyr Paul Elkyn (1937) - 2. September
 • Virgin-martyr Xenia (1937) - 2. September
 • New Hieromartyr Alexis Zinoviev, Priest (1937) - 3. September
 • New Hieromartyr Elias Bazhanov, Priest (1937) - 3. September
 • New Hieromartyr Gregory (Lebedev), Bishop of Schlisselburg (1937) - 4. September
 • New Hieromartyr Sergius (Druzhinin), Bishop of Narva (1937) - 4. September
 • New Hieromartyr Stephen (Kuskov), Hieromonk, of Nikolskoye, Tver (1937) - 4. September
 • New Hieromartyrs Paul Vasilievsky, John Vasilevsky, Nicholas Lebedev, Nicholas Sretensky, John Romashkin, Nicholas Voshtev, Alexander Nikolsky, Peter Lebedinsky, Michael Bogorodsky, Elias Izmailov, Priests (1937) - 4. September
 • Martyrs Basil Yezhov, Peter Lonskov, Stephen Mityushkin and Alexander Blokhin (1937) - 4. September
 • New Hieromartyr Alexis (Belkovsky), Archbishop of Great Ustiug (1937) - 5. September - 5. September
  • Alexis, Erzbischof von Velikoustiuzh, Märtyrer, und Euthymius, Märtyrer († 1937)
  • Martyr Euthymius Kochev (1937) - 5. September - Neomrt. EUTHYMIUS - Euphimios, Märtyrer († 1937)
 • New Hieromartyrs John Pavlovsky and Vsevolod Poteminsky, Priests (1937) - 6. September
 • New Hieromartyr Constantine Bogoslovsky, Priest (1937) - 6. September
 • New Hieromartyr Eugene (Zernov), Metropolitan of Nizhny Novgorod (Gorky) (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Leo (Yegorov), Archimandrite, of the St. Alexander Nevsky Lavra (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Nicholas (Ashchepev), Abbot, of the Holy Trinity Selinginsk Monastery (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Eugene (Vyzhva), Abbot, of Zhitomir, Ukraine (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Pachomius (Ionov), Hieromonk of the Holy Trinity Skanov Monastery, Penza (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Stephen (Kreidich), Priest, of Robchik, Bryansk (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Gregory Averin, Priest of Ivanovo (1937) - 7. September
 • New Hieromartyr Basil Sungurov, Priest (1937) - 7. September
 • Holy New Martyrs of Vasiliisk in St Nicholas’ Eparchy in Ukraine (1937) - 13. April
  • New Hieromartyr Sergius Shtenko - 13. April
  • Martyrs Prochor Bunchuk and St Cyril Preymak - 13. April