Benutzer:Christian/Zenon von Lydda

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Rumänisch

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Zina (Zenas sau Zenon) a fost unul din Cei Șaptezeci și este pomenit de Biserica Ortodoxă împreună cu aceștia în 4 ianuarie, iar la 27 aprilie și 27 septembrie este pomenit împreună cu Sfinții Apostoli Marcu și Aristarh.

Viața

Sfântul Apostol Zina a fost ucenic și împreună-lucrător cu Sfântul Apostol Pavel. El era numit avocat, și pentru că era o persoană învățată se ocupa de aspectele juridice în procesele bisericii. El este menționat în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit (Epistola către Tit 3, 13): „Pe Zenas, cunoscătorul de lege, și pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească.” Ulterior, Sfântul Zina este numit episcop în orașul Diospolis (sau Lida) din Palestina.

Se pare că a scris o Viață a Sfântului Apostol Tit, care nu s-a păstrat (cf Sinaxarului pe 25 august).

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Zina, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Zina, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Iconografie

  • Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150) arată că Sf. Apostol Zenas se zugrăvește ca un bărbat nu prea bătrân, cu păr cărunt, cu barba rotundă, care ține în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sursă

Legături externe

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Zina

Englisch

The holy, glorious and all-laudable Apostle Zenas (or Zenon) of the Seventy is commemorated by the Church with the Seventy on January 4, and on September 27 together with Ss. Mark and Aristarchus.

Life

The holy Apostle Zenas was a disciple and co-worker with the Apostle Paul. He was called a lawyer, since he was a learned man and led juridical matters in church courts. He is mentioned in Paul's Epistle to Titus (Titus 3:13): "Help Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing." Afterwards, St. Zenas became bishop of the city of Diospolis (or Lydda) in Palestine.

Hymns

Kontakion (Tone 4) [1]

The Church ever sees you as a shining star, O apostle Zenas,
Your miracles have manifested great enlightenment.
Therefore we cry out to Christ:
"Save those who with faith honor Your apostle, O Most Merciful One."

Troparion (Tone 3) [2]

Holy apostle Zenas of the Seventy;
Entreat the merciful;
To grant our souls forgiveness of transgressions.

Source

External links

https://en.orthodoxwiki.org/Apostle_Zenas

Englisch II

Apostle Zenas of the Seventy

Commemorated on January 4

The Holy Apostle Zenas of the Seventy (September 27), a disciple and co-worker with the first-ranked Apostle Paul, was called a lawyer, since he was a learned man and led juridical matters in church courts. He is mentioned in the Epistle of the holy Apostle Paul to Titus (Tit 3:13): “Help Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing.” Afterwards, St Zenas became bishop of the city of Diospolis (or Lydda) in Palestine.

https://oca.org/saints/lives/2016/01/04/100079-apostle-zenas-of-the-seventy

Troparion & Kontakion

Commemorated on January 4

Troparion — Tone 3

Holy apostle Zenas of the Seventy; / entreat the merciful God / to grant our souls forgiveness of transgressions. Kontakion — Tone 4

The Church ever sees you as a shining star, O apostle Zenas, / Your miracles have manifested great enlightenment. / Therefore we cry out to Christ: / “Save those who with faith honor Your apostle, O Most Merciful One.”

https://oca.org/saints/troparia/2016/01/04/100079-apostle-zenas-of-the-seventy

Deutsch

Lod war durch seine Lage an der Straße von Jaffa nach Jerusalem schon in der Antike ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Nach biblischer Darstellung (1. Buch der Chronik 8, 12) wurde Lod bei der Landnahme der Israeliten vom Stamm Benjamin gegründet. Nach der Zerstörung durch die Assyrer wurde Lod im 5. Jahrhundert v. Chr. wieder besiedelt und erhielt im folgenden Jahrhundert durch die Ansiedlung von Griechen den Namen Lydda.

Die Apostelgeschichte (Kap. 9, 32) berichtet, dass Petrus in Lod einen Mann heilte. Im Jahr 67 nahmen die Römer die Stadt ein und benannten sie in Diospolis (Stadt des Zeus) um.