Benutzer:Christian/Tychon von Zadonsk

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Tikhon (Tychon), Bischof von Voronezh, Wundertäter in Zadonsk und ganz Russland († 1783, zweite Auffindung der Reliquien 1991)

Our father among the saints Tikhon of Zadonsk (1724-1783) was born in the village of Korotsk, in the Novgorod region, Russia. He received the monastic habit at the age of thirty-four. He was later consecrated Bishop of Voronezh. He served as bishop for a little under seven years and retired to the monastery of Zadonsk and lived there until he died. His relics were kept there and due to the reports of the many miracles that occurred near his relic he was made a saint by the Russian Orthodox Church in 1861.

He is remembered by many as the "Russian Chrysostom." His feast day is celebrated on August 13. The first opening of the relics of St Tikhon of Zadonsk is commemorated on May 14

Quotes

"Do we forgive our neighbors their trespasses? God also forgives us in His mercy. Do we refuse to forgive? God, too, will refuse to forgive us. As we treat our neighbors, so also does God treat us. The forgiveness, then, of your sins or unforgiveness, and hence also your salvation or destruction, depend on you yourself, man. For without forgiveness of sins there is no salvation. You can see for yourself how terrible it is." -- Journey to Heaven.

"We were created for eternal life by our Creator, we are called to it by the word of God, and we are renewed by holy Baptism. And Christ the Son of God came into the world for this, that He should call us and take us there, and He is the one thing needful. For this reason your very first endeavor and care should be to receive it. Without it everything is as nothing, though you have the whole world under you."

Hymns

Kontakion (Tone 8)

Successor to the Apostles,
adornment of hierarchs, and teacher of the Orthodox Faith:
beseech the Master of all to grant peace to the universe
and to our souls great mercy.

Troparion (Tone 8)

From your youth you loved Christ, O blessed one.
You have been an example for all by word, life, love, faith, purity, and humility.
Therefore, you now abide in the heavenly mansions,
where you stand before the throne of the All-holy Trinity.
Holy Hierarch Tikhon, pray for the salvation of our souls

Writings

Letter of Saint Tikhon of Zadonsk

"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." - Matthew 11:28-30


Thus Christ calls us to Himself, promising sweet rest for our souls. Like He would say to us: "Oh, pity poor and tired of worldliness’s, you got enough jaded by your thoughts, plans, and hopes and world worries and sadness. Nowhere you will find true rest and happiness but Me. Wherever you turn to, you will not find the real avail. Besides Me, the poverty and evil is encountered everywhere. The wealth, honor, glory and delights of this world that you are looking for, bring more pressure than comfort, more weariness than rest.
Are you searching for good? Everything good is with Me and is coming from Me.
Looking for happiness? There is nowhere besides Me.
Searching for beauty? What is more beautiful than Me, and besides Me?
Searching nobility? Who is nobler than the Son of God?
Search for higher things? What is higher than the kingdom of heaven?
Searching the glory? Who is more glorious than me?
Searching wealth? In Me and My hand are all the lasting riches.
Searching for wisdom? I am the wisdom of God.
Looking for friendship? Who is more pleasant and more loving than Me that I put My soul for all?
Searching for help and protection? Who will help and will preserve, if not Me?
Searching for a doctor? Who will heal if not I, doctor of souls and bodies?
Search rejoicing, exultation and joy? Who will enchant and delight you, if not I?
Looking for peace and serenity? I am your soul’s rest and peace and you will not find them besides Me.
Do you want light? I am the Light of the world and whoever follows me will never walk in dark.
Do you want to come to God; do you want to not be deluded and not to get lost; do you want not to die and to live forever? I am the Way, Truth and Life.
Don’t you dare to approach me? Who can be easier to approach? I call you all and I welcome you: come to Me.
Are you afraid to ask? Who called Me with faith and I have not given?
Sin stops you to come to Me? For the sinners I put My soul.
The multitude of sins is upsetting you? My mercy overwhelms all the sins of the world.

Come to Me all you who are weary and burdened and I will give you rest!"

External link

https://orthodoxwiki.org/Tikhon_of_Zadonsk

Cel întru sfinți părintele nostru Tihon din Zadonsk (1724-1783) este un episcop și teolog important în Biserica Ortodoxă Rusă, unde este supranumit Hrisostomul Rusiei. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 13 august, iar aflarea moaștelor sale este prăznuită la 14 mai.

Viața

Sfântul Tihon din Zadonsk s-a născut în anul 1724 în Rusia, din părinți creștini. A primit la naștere numele de Timotei. Din cauza morții tatălui său, diaconul Savelie Chirilov, familia pierde susținerea materială. Acesta va fi motivul pentru care Domnica, mama sa, va fi la un pas de a-l da pe Tihon spre creștere unui vizitiu.

A absolvit seminarul în anul 1754, într-o vreme în care teologia scolastică era la modă. Va fi profesor de retorică în seminar, din anul 1754 până în 1758, anul când intră în monahism, primind numele de Tihon. Devine arhimandrit și egumen al Mânăstirii Jelticov, episcop-vicar al Novgorodului pentru un an de zile și din 1763 episcop de Voronej și Eletk pentru vreme de patru ani și jumătate.

În această calitate, luptă împotriva ereticilor, păgânismului, dezvoltă învățământul din zona în care păstorea și se îngrijește să aibă în eparhia sa preoți competenți.

Decide să se retragă în singurătate în anul 1769, la Mânăstirea Bogoroditk din Zadonsk. Aici, se adâncește în rugăciune și viață ascetică, încât de multe ori a fost văzut cu chipul strălucind, în extaz duhovnicesc.

Sfântul Tihon de Zadonsk a trecut la cele veșnice pe 13 august 1783. A fost înmormântat într-o criptă de sub altarul Mânăstirii Bogoroditk. A fost trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 25 mai 1861.

Scrieri

Cuvânt al Sf. Tihon din Zadonsk

Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi! Luați jugul Meu asupra voastră și vă învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre.(Matei 11, 28)

Astfel ne cheamă la sine Hristos, făgăduind preadulce odihnă sufletelor noastre. Ca și cum ne-ar spune: "O, păcătoși sărmani și osteniți de deșertăciunile lumii, destul v-ați obosit împovărându-vă cu gânduri, planuri, năzuințe și griji și întristări lumești. Nicăieri nu veți găsi adevărata odihnă și fericire aflarea de Mine. Ori încotro v-ați întoarce, nicăieri nu veți afla adevărat folos. În afara Mea, pretudindeni vă întâmpină nevoia și răul. Bogăția, cinstea, slava și desfătarea lumii acesteia pe care le căutați, mai mult vă apasă decât vă ușurează, mai mult vă ostenesc decât vă odihnesc.

Căutați binele? Tot binele este la Mine și de la Mine vine. Căutați fericirea? Nu este nicăieri în afara Mea. Căutați frumusețe? Ce este mai frumos decât Mine și în afară de Mine? Căutați noblețe? Cine este mai nobil decât Fiul lui Dumnezeu? Căutați lucruri înalte? Cine este mai înalt decât Împăratul Cerurilor? Căutați slavă? Cine este mai slăvit decât Mine? Căutați bogăție? La Mine și în mâna Mea este toată bogăția cea nestricăcioasă. Căutați înțelepciune? Eu sunt Înțelepciunea lui Dumnezeu. Căutați prietenie? Cine este mai plăcut și mai iubitor decât Mine care mi-am pus sufletul pentru toți? Căutați ajutor și ocrotire? Cine vă va ajuta și vă va ocroti, dacă nu Eu? Căutați doctor? Cine vă va vindeca dacă nu Eu, doctorul sufletelor și al trupurilor? Căutați desfătare, veselie și bucurie? Cine vă va desfăta și vă va veseli dacă nu Eu? Căutați tihnă și pace? Eu sunt pacea și odihna sufletului și nicăieri nu le veți găsi decât numai la Mine. Doriți lumină? Eu sunt Lumina lumii și oricine îmi urmează Mie nu va umbla întru întuneric. Vreți să veniți la Dumnezeu, nu vreți să vă amăgiți și să vă rătăciți, nu vreți să muriți și să trăiți în veci. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nu îndrăzniți să vă apropiați de mine? De cine poate fi mai lesne să vă apropiați? Pe toți îi chem și îi primesc: veniți la Mine. Vă temeți să cereți? Cine a cerut de la Mine cu credință și Eu nu i-am dat? Păcatele vă opresc să veniți la Mine? Eu pentru păcătoși mi-am pus sufletul. Mulțimea păcatelor vă tulbură? Milostivirea Mea covârșește toate păcatele întregii lumi. Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi!"

Surse