Benutzer:Christian/Paraskeva von Jassy

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Disambiguation

Paraskevi (Gr. Παρασκευή, meaning "preparation") may refer to any of the following saints:

There are several saints named Paraskevi (also spelled Parascheva or Paraskeva):


Paraskevi is also the Greek name for Friday and thus occupies a place in the liturgical cycle.

  • Paraskeva Matieschina "die Bekennerin", Nonne († 1952) 22. November

Name

Paraskevi (Vorlage:ELSneu) ist ein griechischer weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung

Das griechische Wort Paraskevi (Παρασκευή) bedeutet auf deutsch sowohl „Vorbereitung“ als auch „Freitag“. Irrtümlicherweise wird häufig angenommen, der Vorname beziehe sich somit auf den Karfreitag.

Allerdings ist damit die Vorbereitung auf jeden Sonntag, den „Tag des Herrn“, gemeint, da traditionell bereits Freitags damit begonnen wurde, am Sonnabend die sonntägliche Messe und das zugehörige Fest „vorzubereiten“.

Mehrere Heilige trugen diesen Namen. In Griechenland wird dabei vor allem jene Paraskevi aus dem 2. Jahrhundert verehrt, die als Heilerin der Blinden galt. So soll diese auch dem römischen Kaiser Antoninus Pius das Augenlicht gerettet haben, obwohl dieser sie zuvor, infolge der Christenverfolgungen im Römischen Reich, foltern ließ. Nach dieser Tat schenkte er ihr die Freiheit und beendete die Verfolgung der Christen. Jedoch starb sie später den Märtyrertod, als unter Marcus Aurelius die Verfolgungen erneut begannen. Agia Paraskevi, ein Vorort Athens, wurde nach dieser Heiligen benannt.

Varianten

Kurzformen bzw. Kosenamen von Paraskevi sind „Voula“, „Evi“ und „Vivi“. Eine weitere Variante des Namens lautet Paraskevoula. Im deutschsprachigen Raum hat sich dabei inzwischen die „eingedeutschte“ Version Parachcewulla (Kurzform: Wulla) verbreitet.

Bei Paraskevas handelt es sich um die männliche Variante des Vornamens. Vor allem in slawischen Sprachen existieren zudem weitere Versionen, wie Paraskeva, Praskovia, Paraschiva, Praskovie, Paraske oder Paraschiv.

Namenstag

In Griechenland wird der Namenstag von Paraskevi am 26. Juli gefeiert.

Bekannte Namensträgerinnen

  • Paraskevi Patoulidou (* 1965), ehemalige griechische Leichtathletin und Olympiasiegerin
  • Paraskevi Tsiamita (* 1972), ehemalige griechische Leichtathletin
  • Voula Zouboulaki (* 1931), griechische Schauspielerin

Begriffserklärung

Agia Paraskevi (griechisch Αγία Παρασκευή) ist

  • der Name einer unbewohnten Insel der Makares, Gemeinde Donousa, Präfektur Kykladen, Südliche Ägäis

Rumänisch

Sfânta Cuvioasă Parascheva cea Nouă sau Parascheva de la Iași este o sfântă cuvioasă cinstită în întreaga Biserică Ortodoxă și îndeosebi în România, Serbia, Grecia și Bulgaria[1]. În România este considerată ocrotitoarea Moldovei, și este cea mai populară dintre toți sfinții ale căror moaște se află pe teritoriul României. Sute de biserici de parohie din România sunt închinate ei pentru a le ocroti. În popor, mai este cunoscută și ca Sfânta Vineri[2]. Prăznuirea ei se face la 14 octombrie, când zeci de mii de oameni vin în fiecare an la Iași, ca să se închine la sfintele sale moaște.

Nu trebuie confundată cu Sf. Muceniță Parascheva Romana.

Viața pământească

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în Tracia, într-un sat numit Epivata, lângă Constantinopol, din părinți creștini, de neam bun și bogați, având multe averi. Ei au botezat-o și au crescut-o pe Parascheva în credința creștină. Evlavioasă fiind, mergea mereu cu maica ei la biserica Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Într-o zi, după ce trecuse de vârsta de zece ani, mergând la biserică, a auzit acest cuvânt al Evangheliei: "Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine și să ridice Crucea sa și să urmeze Mie" (Luca 9, 23 ). Auzind acestea, s-a aprins inima ei, dorind să împlinească pe dată cuvântul Evangheliei și, ieșind din biserică și întâlnind un sărac, s-a ascuns de maica sa și, dezbrăcându-se de hainele bogate pe care le purta, le-a dat lui, iar ea a îmbrăcat hainele săracului.

Iar când a venit acasă și au văzut-o părinții într-un astfel de chip, s-au îngrozit și au bătut-o, ca să nu mai facă așa ceva. Ea însă a făcut acestea de mai multe ori, neluând în seamă ocările, amenințările și bătaia pe care o lua de la părinți. Iar cele pe care le îndura acasă erau ca niște prevestiri ale roadelor duhovnicești de mai târziu, mai presus de firea omenească. Sufletul ei ardea însă de dorința de a sluji lui Dumnezeu, după cuvântul auzit. Drept care, într-o bună zi a fugit de acasă fără știrea părinților, plecând la Constantinopol, unde s-a închinat în bisericile lui Dumnezeu, la moaștele Sfinților de acolo și a ascultat povățuirile duhovnicești ale sfinților bărbați de acolo. Întărindu-se cu rugăciunile lor, a plecat din cetate, a trecut în Calcedon și în cele din urmă s-a așezat în Heracleea Pontului, mergând pe jos până acolo.

Iar părinții ei, după ce au căutat-o ei înșiși și cu ajutorul altora multă vreme, negăsind-o, s-au întors acasă. Iar preafericita fecioară, ajungând la Heracleea Pontului, a ajuns la o biserică a Născătoarei de Dumnezeu, s-a așezat la pământ și l-a udat cu lacrimi; apoi s-a sculat și, prin rugăciune umplându-se de har, cinci ani întregi a petrecut cu răbdare, nevoindu-se în acest sfânt locaș, sporind duhovnicește în multe chipuri. Ea nopțile și le petrecea în rugăciuni neîncetate, iar zilele în ajunări fără număr, în rugăciune cu lacrimi și tânguiri neîncetate; iar pentru puținul somn pe care și-l îngăduia, se culca jos pe pământul gol. Iar ea în toate era smerită, având cugetul cumpătat, inima curată și plină de evlavie către Dumnezeu. După trecerea celor cinci ani în aceste nevoințe,i-a trimis Dumnezeu pe cei ce aveau să o ducă la Ierusalim; căci ea își dorea să meargă acolo și ruga pe Dumnezeu și pe Maica Lui pentru aceasta. Astfel pregatită, ea a ieșit din biserică și, îngrădită cu ajutorul de sus, a ajuns la Ierusalim, închinându-se la toate Locurile Sfinte, mergând pe acolo "unde și blândele picioare ale Mântuitorului meu Hristos au călcat". Împlinind acestea, a mers în pustiul Iordanului și a ajuns la niște călugărițe pustnice, alăturându-se lor. Mult s-a nevoit și aici, până l-a biruit pe vrajmasul diavol, care mai înainte năvălise asupra ei cu ispite multe și de tot felul, neputând a le lăsa în scris pe toate. Băutura ei era apa de izvor, și de aceasta foarte puțină; iar în loc de așternut folosea o rogojină; îmbrăcămintea ei era o haină, și aceasta foarte zdrențăroasă; iar cântarea pe buzele sale era neîncetată, lacrimile de-a pururea. Peste toate acestea înflorea dragostea, iar vârful îmbunătățirilor, smerita cugetare, le cuprindea pe toate acestea.

Ea a răbdat ani la rând în această mănăstire de călugărițe. Și nevoindu-se prin foarte multe fapte bune, ajungând la vârsta de 25 de ani, a plecat de acolo și s-a dus la Iope. Și mergând de acolo pe o corabie, a pornit către patria sa, ajungând acolo după o călătorie plină de primejdii pe mare. Apoi pururea pomenita a venit iarăși la Constantinopol, și după ce a cercetat dumnezeieștile locașuri și pe sfinții bărbați, a plecat și s-a așezat într-un sat numit Calicratia, în biserica Sfinților Apostoli, nesocotind petrecerea părinților săi de bun neam și batjocorind înțelepțește uneltirile vicleanului înșelător. Doi ani a petrecut acolo, după care a adormit întru Domnul, încredințându-și sfântul său suflet în mâinile îngerești, spre sălășluirea în locașurile cele veșnice și dumnezeiești; iar trupul său, înfrumusețat cu dumnezeiești îmbunătățiri, l-a ascuns în pământ.

Minuni după moarte

Multă vreme după aceasta, a trecut din această viață un om care își petrecuse viața în răutăți, iar trupul său a fost îngropat aproape de cel al cuvioasei. Dar ea n-a vrut să rabde aceasta, ci, arătându-se în vis unui sfânt bărbat, i-a zis: „Ridică trupul acesta și-l aruncă; că soare fiind și lumină, nu pot suferi întunericul și murdăria”. Însă zăbovind acel dumnezeiesc bărbat, pentru că socotise arătarea cuvioasei drept un vis obișnuit, ea i s-a arătat și a doua, și a treia oară, strigându-i aceleași lucruri și mustrându-l cu asprime. Atunci călugărul și-a venit în sine după cum se cuvena și, după cuvântul cuvioasei, care îi arăta cu degetul locul, degrabă s-a sculat și cu sârguință a descoperit poporului vedenia sa. Atunci au alergat cu toată cetatea să împlinească porunca Sfintei. Și săpând, când s-au apropiat de sicriul ei, i-au aflat trupul cu totul nestricat și plin de bună mireasmă. Atunci i-au luat trupul și cu evlavie l-au adus în biserica Sfinților Apostoli, umplând aerul de miresme și tămâieri, cântând psalmi. Și este cu neputință a povesti în scris toate minunile care s-au săvârșit după așezarea moaștelor ei aici, din pricina mulțimii lor: șchiopi, surzi, ciungi, ologi și tot felul de bolnavi au fost vindecați; doar atingându-se cei suferinzi de racla ei, pe dată se depărta de la ei toate bolile fără leac și toate neputințele. Iar minunile care se fac prin sfintele sale moaște nu încetează până în ziua de azi a da îmbelșugate tămăduiri, cu harul lui Iisus Hristos, Cel ce a preamărit-o. thumb|right|Icoană a Sf. Parascheva, Biserica Sf. Parascheva din Rupite, Bulgaria

După spusele lui Eftimie și Rafail, precum și ale lui Meletie al Atenei și Dositei, patriarhul Ierusalimului, Sfintele sale Moaște au fost mutate de acolo în cetatea Târnovo[3], vechea capitală țarilor bulgari; iar de acolo s-au strămutat la Belgrad, apoi la Constantinopol. Iar de la Constantinopol, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost strămutate la Iași pe vremea voievodului Vasile Lupu al Moldovei. Acesta, plătind datoriile pe care Patriarhia de Constantinopol le avea către turci, a primit de la Patriarhul Ecumenic Partenie (și cu îngăduința sultanului Murad al IV-lea), drept mulțumire, moaștele Cuvioasei, pe care le-a adus cu mare cheltuială la Iași.[4] Întreaga poveste a strămutării moaștelor Cuvioasei la Iași este zugrăvită pe peretele de sud al bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași.

Această strămutare de atunci este scrisă și în marmură, în locul unde sunt așezate sfintele moaște, astfel: „Cu voința Tatălui, cu bineplăcerea Fiului și cu conlucrarea Sfântului și de viață făcătorului Duh, a Dumnezeului celui mărit și închinat în Sfânta și cea de o ființă și nedesparțită Treime. Binecinstitorul și de Hristos iubitorul Ioan Vasilie Voievod cu mila lui Dumnezeu domnitor a toată Moldavia, fiind râvnitor și apărător al sfintei credințe răsăritene, după dumnezeiască îngrijire, a strămutat din Constantinopol cu multă osârdie și prea multă dorință aceste cinstite moaște ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea din Târnova. Această strămutare a fost a treia. Iar preasfințitul și fericitul a toată lumea patriarh Partenie, cu toată bunăvoința și sfatul Bisericii, a trimis aceste sfinte moaște ca pe o vistierie dumnezeiască, cu prea fericiții trei mitropoliți: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianupolei si Teofan al Paleon-Patronului, în zilele prea sfințitului Varlaam mitropolitul Sucevei și a toată Moldavia; iar binecinstitorul și de Hristos iubitorul și cu mila lui Dumnezeu stăpân al nostru și domnitor a toată Moldavia Ioan Vasilie Voievod, de acasă ieșind cu evlavie și din tot sufletul primind această neprețuită vistierie, potrivit le-au pus și le-au păstrat în cea nouă zidită biserică a Sfinților Trei Ierarhi și ai lumii dascăli: Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, spre cinstea și mărirea lui Dumnezeu Celui lăudat în Treime și spre veșnica solire a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, pentru lăsarea păcatelor sale și a tot strălucit neamul lui. În anul de la Adam 7149, iar al domniei lui al 8-lea, în 13 iunie; în același an s-a născut și preaiubit fiul lui, Ioan Ștefan Voievod, căuia să-i dea Domnul zile îndelungate și viață de mulți ani. Amin”.

În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele moaște au fost așezate in minunata biserică a mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, ctitoria domnitorului. Cinstitele moaște au rămas aici până în anul 1884, când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaș, fiind mutate în paraclisul mănăstirii. Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888, după slujba Vecerniei, din neatenție a rămas aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă racla din lemn în care erau așezate cinstitele moaște; peste noapte, lumânarea a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezata racla, arzând mocnit toata noaptea, fiind prefăcut totul într-un morman de jar. A doua zi dimineața, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse, încă o minune săvârșită prin puterea lui Dumnezeu.

Ridicate din mormanul de jar, moaștele Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi, iar la scurt timp după aceea au fost strămutate în noua catedrală mitropolitană din Iași (care fusese sfințită la 23 aprilie 1887). Aici se găsesc și astăzi, fiind cinstite de obștea dreptcredincioșilor moldoveni, care îi cer să mijlocească pentru ei înaintea tronului ceresc, fiind socotită ocrotitoarea Moldovei.

[[Imagine:RO, IS , Iasi , Metropolitan Cathedral 9-St-Parascheva-wikipedia.JPG|thumb|right|Sf. Cuv. Parascheva, Catedrala mitropolitană din Iași, detaliu al fațadei]] În ședința din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea unor sfinți români, precum și generalizarea cultului unor sfinți ale caror moaște se găsesc în țara noastră. Hotărârea respectivă a fost pusă în aplicare în cadrul unor mari sărbători bisericesti în cursul lunii octombrie 1955. În cazul Cuvioasei Parascheva, proclamarea solemnă a generalizării cultului ei s-a făcut în catedrala mitropolitană din Iași, la 14 octombrie 1955, în prezența a numeroși ierarhi români și a unor reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Rusă și Bulgară.

De altfel, Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica noastră veacuri de-a rândul. Încă de la sfârșitul veacului al XIV-lea exista o biserică închinată Prea Cuvioasei Parascheva în Rășinari, lângă Sibiu, iar in anul 1408 este atestată existența unei biserici cu hramul „Sfânta Vineri” în Târgul Romanului. Multe alte biserici din Moldova sau din alte părți ale țării sunt închinate Sfintei. Chipul ei sau scene din viața ei sunt zugrăvite în multe biserici românești. Dreptcredincioșii creștini de pretutindeni o venerează atât prin participarea la slujbele din 14 octombrie din fiecare an, cât și - mai ales cei din Iași și împrejurimi - prin închinarea de fiecare zi în fața cinstitelor ei moaște, toți cerându-i ocrotire și ajutor.

Din tradiție se cunosc foarte multe minuni săvârșite de cuvioasa; dar și în zilele noastre ea nu contenește a face minuni pentru aceia care aleargă la ea cu credință. Căci toți cei neputincioși care au evlavie la sfintele moaște, alergând cu credință la ele, sau chiar cei care poartă lucruri care au fost doar atinse de moaștele Cuvioasei, dobândesc vindecare. Iar în vreme de secetă sau la altă nevoie mare, făcând creștinii rugăciune și ieșind cu sfintele moaște, îndată primesc răspuns rugăciunile lor. Și în patria ei, la Epivata, unde, se zice, casa ei părintească a fost transformată într-o biserică închinată ei, cuvioasa face multe minuni, cu harul Domnului, căruia I se cuvine mărirea în vecii vecilor.

Minuni recente

Conform minunilor descrise aici, Sfânta Parascheva a ajutat oamenii cu:

---ajutor in căsătorie
---rezolvarea problemelor de sănătate.
---găsirea obiectelor pierdute
---scăparea din puterea îngerilor căzuți
---obținerea notelor bune si obținerea diplomelor dorite
---obținerea locurilor de muncă
---obținerea unei locuinte
---obținerea posibilității financiare de a veni in pelerinaj la sfintele sale moaște la Iași
---apărararea orasului Iași in razboi
---oprirea furturilor si găsirea celor furate
---construirea unei Biserici
---găsirea de bani pentru finalizarea unei Biserici
---împodobirea unei Biserici cu daruri
---apărarea bisericii
---apărarea vieții chiar si a copiilor nenăscuti
---apărararea mâncării de dăunători
---aducerea ploii pentru recolte bune
---reducerea pedepsei de închisoare

Miracolele descrise în acest articol au avut loc pentru că oamenii au făcut una sau mai multe din următoarele:

---s-au rugat cum au știut in fata moaștelor pentru rezolvarea problemei pe care au avut-o
---au citit Acatistul Sfintei Parascheva in fata moaștelor sale
---au citit Acatistul si Paraclisul Sfintei Parascheva in fata moaștelor cerând ajutor
---au lăsat un pomelnic pentru Sfânta Liturghie
---au dat un pomelnic la Biserica cu Sfintele Moaște prin intermediul unui om care a vizitat Biserica
---s-au rugat sfintei acasă
---au atins o batistă curată de racla cu Sfintele Moaște si apoi cu batista au atins părțile suferinde ale corpului pentru câteva zile. În loc de batistă se pot folosi și haine sau alte lucruri precum ochelarii.

Din cauza multor ajutoare pe care oamenii le primesc in dar de la Sfânta Parascheva,o multitudine de oameni vin să-i venereze Sfintele Moaste mai ales la sărbătorirea Sfintei Parascheva. Este posibil ca in această zi, Sfânta să aivă putere mai mare să îndeplinească dorințele oamenilor, deși miracolele evocate mai sus s-au intâmplat in zile diferite pe tot parcursul anului.

Observații:

---Când te rogi lui Dumnezeu in fața moaștelor unui Sfânt, este bine să se facă rugăciuni atât pentru problemele care sunt cunoscute cât si pentru problemele care nu sunt cunoscute. Cu privire la problemele care nu sunt cunoscute, se pot face rugăciuni pentru a primi ceea ce Sfânta Maria stie că acea persoană are nevoie.
---Un pomelnic este o listă cu numele persoanelor vii sau depărtate , care sunt citite pentru ajutor la Sfanta Liturghie in fata lui Dumnezeu. Numele celor vii si a celor plecați sunt de obicei trecute pe doua coloane diferite. Este bine ca pe listă să se treacă si numele unor oameni necunoscuți ca o modalitate de milostivire. La sfârsitul listei se poate trece "cu tot neamul lor" pentru a aduce ajutor mai multor oameni.
---La fel la Sfârsitul rugăciunilor e bine ca să fie făcută o cerere pentru ca rugăciunile făcute să fie de folos
---Pentru multe decizii care implică cunoștințe ale viitorului, ca de exemplu dacă un loc de muncă va rămane potrivit sau nu, este bine să se inalțe rugăciuni pentru o solutie bună.
---Puterea Sfintelor Moaște este mentionată in Vechiul Testament si acolo este descrisă o intâmplare in care o persoană decedată a fost aruncată peste Moaștele unui Sfânt si persoana decedată a devenit vie.
---In Vechiul Testament vedem cum haina aparținând profetului Ilie a fost folosită de ucenicul său pentru producerea unui miracol, si anume despărțirea apelor unui râu. Cu atât mai mult probabil pot face minuni lucrurile apartinând Sfinților Noului Testament
---Sfintele Moaște au fost venerate pentru primii 1500 de ani de creștinătate in toată Europa si aceeași venerare s-a arătat si icoanelor, unul din primii pictori de icoane fiind Apostolul Luca. Cel putin o icoană realizată de acest Apostol e păstrată până azi. Biserica Ortodoxă a păstrat aceste moșteniri ale creștinătătii până azi, precum si celebrarea Sfintei Liturghii Duminica centrată pe obtinerea Sfintei Împărtăsanii pentru viața veșnică, Ioan 6:53-54. Deși Apostolii au scris Sfinte Liturghii care să fie celebrate Duminica, precum Apostolul si Evanghelistul Matei, Apostolii Iacob, Toma si Petru , unele denominații au renunțat la Sfintele Liturghii unde se obtine Sfânta Împărtașanie pentru viață veșnică Ioan 6:53-54.

Imnografie

Tropar, glasul al 8-lea:

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip. Căci luând crucea ai urmat lui Hristos, și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii, împreună se bucură, preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Condac, glasul al 3-lea:

Pe sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoi, toți cu dreaptă credință să o lăudăm, pe preacinstita Parascheva. Că aceasta lăsând viața cea stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă a luat-o în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și dar de minuni, cu dumnezeiasca poruncă.

Din Acatistul Cuvioasei, condacul 3:

Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Iconografie

Sfânta Cuvioasa Maica noastră Parascheva este reprezentată tânără, în veșmântul călugăresc al Sfintelor Cuvioase, purtând în mână o cruce, iar în unele reprezentări este reprezentată și cu un filacter cu zicerea: "Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu". [5]

Pelerinaj

Sfintele moaște ale sfintei Parascheva sunt in orașul Iasi, un oraș cu un aeroport internațional la o scară mai mică conectat cu lumea inclusiv cu Europa si America. Sfintele Moaște se găsesc in Catedrala Mitropolitană din Iași si pot fi cinstite când Biserica este deschisă. Catedrala Metropolitană din Iași este de obicei deschisă zilnic. Aici este un film youtube despre frumosul oraș Iași http://www.youtube.com/watch?v=FkHujqDFaRk .

De ziua Sfintei Parascheva , coada ce se formează la cinstirea moaștelor sale poate dura in jur de 12 ore si se poate intinde pe 2,5 km. Este interesant cum un Sfânt poate ajuta atâția oameni si le poate indeplini dorințele și rezolva problemele, insă cu Dumnezeu totul este posibil.

Despre puterea rugăciunii in fața sfintelor moaște ale unui sfânt sunt multe de spus, oricum nimic nu se compară cu experiența proprie deci pentru cei ce au probleme , acestea se pot rezolva si prin rugăciunea de ajutor făcută cu cuvintele proprii si adresată unui sfânt in fața moaștelor sale.

Sursă

Note

  1. A se vedea în această privință frumoasa carte-album, în limbile română, greacă și engleză, Sfânta Parascheva - Călăuza pelerinilor, Editura mitropolitană TRINITAS, Iași, 2000.
  2. Cel mai frecvent, această denumire atribuită Sfintei Parascheva a fost considerată o suprapunere cu personajul și numele păgânei zeițe Venera; credem totuși că este posibil ca acest apelativ să constituie o inedită "traducere" a numelui Sfintei din limba greacă: cuvântul grecesc care desemnează ziua de vineri este paraskevi.
  3. Astăzi, Veliko Târnovo din Bulgaria.
  4. Conform relatării lui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei de mai târziu, Vasile Lupu a cheltuit peste 300 de pungi cu galbeni pentru a putea strămuta moaștele Sfintei, întrucât conform legislației otomane era interzisă mutarea oricărui trup mort mai mult de trei mile. Iar înduplecându-l pe sultan cu bani, acesta i-a dat și un dregător și mai mulți ofițeri care să însoțească moaștele Sfintei până la Iași.
  5. Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, p. 164 și p. 188) doar o menționează între Sfintele Cuvioase și data pomenirii ei, dar nu dă indicații de reprezentare.

Legături externe

https://ro.orthodoxwiki.org/Parascheva_de_la_Ia%C8%99i

Englisch

Our venerable Mother Paraskeve the New lived as a monastic in the 11th century. She is honoured in Romania as Parascheva, traditionally as Sfânta Vineri (lit. Saint Friday) and in Serbia and Macedonia as Petka. She is also distinguished from other saints of the same name with the descriptions "the New" or "the Young." Her feast day is celebrated on October 14. She is the patron saint of the Romanian region of Moldova and Romanians generally have great esteem towards her.

Life

Born in Epivat (Thrace; Byzantium, near Constantinople) in 11th century, Paraskeve was of noble origin. Her pious parents taught her as a child the words of the Gospel which say that everyone who wants to follow the Lord Jesus must give up everything. When her parents died, she gave up the world for the "desert" while still young in years. First she dedicated her life entirely to God through prayer and fasting, and then undertook ascetic struggles in the desert of Jordan.

She is especially beloved by the Orthodox peoples of Serbia, Bulgaria, Romania, and Moldavia where her holy relics are kept in the Metropolitan Cathedral Church, Iaşi, Romania.

Hymn

Troparion (Tone 4) [1]

You chose a silent and solitary life;
You followed Christ your Bridegroom.
You took his easy yoke in your youth,
Arming yourself with the sign of the Cross.
You contended against spiritual enemies
Through fasting, tears and labors,
O glorious Paraskeva.
Now you stand before Christ with the Wise Virgins:
Intercede for us who honor your precious memory.

Miracles

Many miracles are mentioned as being done by God through Saint Paraskeve. According with the miracles described here, Saint Paraskeve helped people with:

---getting help in marriage , finding a great spouse
---solving health related issues
---finding stolen objects
---escaping from the power of sick angels
---getting good grades at exams and finishing degrees
---finding a job
---finding a place to live
---finding resources and ways for coming to pilgrimage to her relics
---defending the Iasi city on war
---stopping the theft
---building a Church
---defending the church
---defending life even of the unborn
---defending food from bugs

Miracles described took place because people did one or more of the following:

---prayed to the Saint in front of her relics asking for help
---read the Akhatist of the saint in front of her relics
---reading the Akhatist and the Paraclete in front of the Holy relics
---left a diptych to be comemorated at Holy Liturgy
---gave a diptych to the Church that has the Holy relics through another person visiting the Church
---prayed to the saint at home

Because of the multitude of miracles done by the Saint Paraskeve, on the day of her celebration, tens of thousand of people are coming into pilgrimage at her relics. It is possible that in the day of the celebration of a Saint, the Saint to be able to perform more miracles.

Observation:

When praying to God or in front of the relics of a Saint it is good to pray for both the problems you know about and the problems you don't know about. Regarding the problems you don't know about, you can pray for whatever Mother of God knows that you need.
A diptych is a list on which names of persons alive or departed are recorded to be read for help at Holy Liturgy in front of God. The names of living and departed are written usually in two different columns. On the diptych, in the end can be mentioned "with all their relatives" as to give help to as many people as possible. Also it is customary to write people you don't know as a way of mercy.
After doing some prayer or actions is good to pray for these to be useful.
When visiting the relics of a Saint, one can put a piece of cloth that does not get washed like a napkin or glasses or other objects on the relics of the saints . One can see a myrrh flagrance coming from some of the objects that touched the saint relics. It is useful then from time to time to touch with these objects the head or the parts of the body with problems.
For many things like for decisions that include knowing the future is good to pray to God for a good outcome
The power of the Holy relics is mentioned in Old Testament and there we see a dead person being thrown over the relics of a Prophet and that person becoming alive. If the relics of a prophet can turn death into life, the relics of a New Testament saint can do probably more because the New Law is more powerful than the Old Law.
Even if relics were venerated for the first 1500 years of Christianity in all Europe, some denominations may be uneasy with this, even if Evangelist Luke painted icons, some denominations may be uneasy with icons, even if a cloth of prophet Elijah parted the waters of a river , a miracle being performed some denominations may be uneasy with miracles being performed through objects belonging to saints, even if many Apostles wrote Holy Liturgies starting around year 60, some denominations may be uneasy with Holy Liturgy. This is life.

Pilgrimage

The Holy relics of Saint Paraskeve are located in Iasi, a city that have an International Airport of a smaller scale connected to the World. The relics are located into the Metropolitan Cathedral and can be venerated at any time the Church is open. The Metropolitan Cathedral is usually open every day. Here is an youtube movie about Iasi http://www.youtube.com/watch?v=FkHujqDFaRk .

On the day of celebration of St Paraskeve the line to venerate the relics can last for 12 hours and can be as long as 2.5 km. It is very interesting how a Saint can intercede for such a multitude of people in front of God, anyhow with God anything is possible.

About the power of prayer in front of relics of a Saint there are many things to say, anyhow nothing compares with ones own experience so if having a problem one can consider asking in front of relics or at home , a Saint for intercession and help.

External links


https://en.orthodoxwiki.org/Paraskeve_the_New