Benutzer:Christian/Martin der Märtyrer

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Rumänisch Cel întru sfinți părintele nostru Martin Mărturisitorul a fost papă al Bisericii Romei la mijlocul secolului al VII-lea și unul din apărătorii credinței ortodoxe împotriva ereziei monotelite. Sfântul Martin l-a cunoscut și l-a susținut pe sfântul Maxim Mărturisitorul, și a suferit ca și acesta persecuții, torturi și exil, de unde și supranumele de Mărturisitor.

Prăznuirea sfântului Martin în Biserica Ortodoxă se face la 14 aprilie[1][2] împreună cu ceilalți episcopi occidentali care au pătimit pentru credința cea adevărată, și la 20 septembrie împreună cu „Maxim cel Înțelept” (Maxim Mărturisitorul)[3].

Viața Născut în Toscana (Italia), Sf. Martin a fost educat în credința Bisericii și a intrat în clerul Bisericii Romei. Ca preot, sfântul Martin a fost reprezentant al scaunului Romei la Constantinopol. După moartea Papei Teodor I în 649, Martin a fost ales ca succesor al acestuia. L-a numit pe Ioan, episcop de Filadelfia (Amman) ca Administrator al Patriarhiei Ierusalimului după moartea Patriarhului Sofronie, care murise în 638. Martin a argumentat legitimitatea acestei numiri în virtutea „puterii apostolice transmise lui de Iisus Hristos prin Sf. Petru”.

În timpul papatului său, erezia monotelită a început să se răspândească. Potrivit acestei erezii, Hristos ar fi avut două Firi, dar o singură voință, spre deosebire de poziția ortodoxă, care afirma că în Hristos lucrau două voințe (dumnezeiască și omenească). Ereticii și-au câștigat adepți în rândul aristocrației și chiar în familia imperială, între aceștia numărându-se împăratul Constans (641-668) și patriarhul Pavel al Constantinopolului (641-654). Împăratul a publicat chiar o carte intitulată Typos („Modelul credinței”) în sprijinul ereziei monotelite, poruncind să fie citită de toată lumea. Când Sf. Martin a citit cartea, a mărturisit cu hotărâre credința ortodoxă și a convocat Sinodul de la Lateran la Roma pentru a condamna erezia monotelită.

Când împăratul a aflat aceasta, a trimis un comandant militar pentru a-l ucide pe papă. Acesta, temându-se să îl asasineze el însuși pe papă, a angajat un ucigaș pe care l-a plătit ca să comită el această faptă. Când ucigașul s-a apropiat însă de papă ca să-l ucidă, a fost lovit de orbire și nu l-a putut omorî. Comandantul militar a fugit din Roma, de teamă, și a murit la scurtă vreme după aceea într-o bătălie.

Împăratul și-a continuat încercările de a-l ucide pe Sf. Martin, plătind un alt comandant militar ca să-l învinuiască de erezie. Pentru că nu l-a putut înlătura din scaun pe papă cu aceste acuze, comandantul l-a capturat pe ascuns pe Sf. Martin, în timpul nopții și l-a dus până pe insula Naxos, în Marea Egee, în anul 654, unde a fost ținut, sub pază severă și în regim de înfometare, vreme de un an.

Sfântul a fost apoi chemat la judecată, slăbit și bolnav din pricina relelor tratamente suferite în închisoare. Martori falși au fost plătiți pentru a-l acuza de fapte de trădare. Judecătorul l-a condamnat fără să asculte ce avea de spus în apărarea sa. Neputând să mai rabde chinurile la care era supus, sfântul a zis atunci: „Domnul știe ce mare bunătate mi-ai arăta dacă ai porunci să fiu dat degrabă la moarte”. Mulți dintre cei care au crezut mărturia martorilor mincinoși își băteau joc de el, iar cei care credeau mărturia sfântului au fugit, înlăcrimați, neputând răbda să-l vadă astfel umilit. Sfântul urma să fie depus din treaptă și executat.

Când împăratul i-a relatat acestea patriarhului Pavel, acesta și-a înțeles rătăcirea și a poruncit încetarea chinurilor, rugându-l pe Sf. Martin să facă pace cu Biserica Constantinopolului. Papa însă a refuzat cererea patriarhului, pentru că Biserica din Constantinopol nu se lepădase încă de erezie. Condamnarea sa la moarte a fost comutată și sfântul a fost trimis în exil la Cherson, în Crimeea. Sf. Martin a murit din pricina foamei și a bolii la 16 septembrie 655.

Imnografie Tropar, glasul al 4-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Martine înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Condac, glasul al 4-lea:

ȘÎntre arhierei viețuind cu dreaptă credință și mucenicește calea săvârșindu-ți, bârfelile eresurilor le-ai stins, făcându-te apărător al dreptei credințe, Preasfințite Martin. Pentru aceasta te rugăm, mântuiește-ne de nevoi și scârbe prin rugăciunile tale, slăvite ierarhe al lui Hristos.

Surse Macarie Simonopetritul, Sinaxar. St Martin the Confessor the Pope of Rome (OCA) Martin the Confessor, Pope of Rome (GOARCH) Martin I, Pope of Rome (649-655) Note

Sinaxar 14 aprilie
În sinaxarele de tradiție slavă și în unele sinaxare românești, sfântul Martin este pomenit la 14 aprilie - a se vedea http://days.pravoslavie.ru/en/Days/20130414.htm ; http://orthodoxwiki.org/Martin_the_Confessor
Macarie Simonopetritul, Sinaxar, 13 aprilie. La 20 septembrie sunt pomeniți mai mulți ucenici ai sfântului Maxim.

https://ro.orthodoxwiki.org/Martin_M%C4%83rturisitorul

Englisch Our father among the saints Martin the Confessor, Pope of Rome, was a valiant defender of the Roman Church who suffered greatly in order to preserve the divinity of Christ against the Monothelite heresy during the seventh century. He was the last Pope of Rome to be martyred. He is venerated in the East on April 13 (GOARCH) or April 14 (OCA) (November 12 in the West).

Life Born in Tuscany, St. Martin was educated with Church doctrine and joined the clergy of the Church of Rome. As a priest Fr. Martin represented the See of Rome in Constantinople. After the death of Pope Theodore I in 649, Martin was chosen to succeed him. He appointed John, bishop of Philadelphia (Amman) to be Administrator of the Patriarchate of Jerusalem after the death of Patriarch Sophronius, who had died in 638. Martin, as Pope, justified this appointment "by the apostolic power which came to him from Jesus Christ through St. Peter."

During his papacy, the Monothelite heresy began to question Church doctrine. The heresy advanced the teaching that Christ had two natures but one will, contrary to the Orthodox position that he had two wills - human and divine. The heretics were able to find adherents in high levels of society, such as Emperor Constans (641–668) and Patriarch Paul of Constantinople (641–654). Emperor Constans even published a book entitled "Pattern of Faith" that all people were forced to read. The book supported the heresy. When St. Martin read the book, he staunchly supported Orthodoxy and even convened the Lateran Council at Rome in order to condemn the Monothelite heresy.

When the emperor learned this, he sent a military commander to kill the pope. Since the commander was too scared to assassinate the pope himself, he hired someone to perform the deed. The hired assassin became blinded upon approaching St. Martin and was unable to kill him. The military commander fled from Rome in fear and soon died in battle.

The emperor continued his pursuit to eliminate the saint by hiring another military commander to accuse him of heresy. Unable to dethrone the pope on these claims, the commander resorted to capturing St. Martin at night and bringing him to the island of Naxos in the Aegean Sea in the year 654. During the course of a year on this small, scarcely populated island, St. Martin was starved and abused by prison guards.

The saint was brought to trial, weak and ill from the abuses he endured in prison, and stood against false witnesses who claimed he was treasonous to another group of peoples. The judge condemned the saint without hearing his defense. Unable to bare the tortures anymore, the saint said, "The Lord knows what a great kindness you would show me if you would deliver me quickly over to death." Many believed the false witnesses and jeered him as he was brought to prison, while those who believed the saint were not able to bear seeing him so humiliated and fled in tears. The saint was to be deposed from his rank and executed.

When Emperor Constans reported this to Patriarch Paul, the patriarch realized the faults of his ways and ordered for the torments to stop. St. Martin boldly declined the patriarch's request, not wanting to adhere to the Church of Constantinople since it was still under heretical doctrine. His death sentence to exile was carried out at Cherson in the Crimea. Saint Martin died due to hunger and sickness on September 16, 655.

Hymns Troparion (Tone 3) [1]

You strengthened the Church with true doctrine, Wise hierarch Martin. You declared the two natures of Christ, Putting heresy to shame. Entreat the Lord to grant us His great mercy. Kontakion (Tone 8)

High Priest and teacher of the mysteries, You poured forth streams of doctrine. You expounded the true doctrine of the two natures and wills of Christ. Intercede for those who cry: "Rejoice, blessed Father Martin." Sources St Martin the Confessor the Pope of Rome (OCA) Martin the Confessor, Pope of Rome (GOARCH) Martin I, Pope of Rome (649-655) External link Icon and Troparion of St. Martin, Pope of Rome https://en.orthodoxwiki.org/Martin_the_Confessor

Deutsch Martin I.

Gedenktag katholisch: 13. April nicht gebotener Gedenktag

Gedenktag III. Klasse 12. November, Todestag: 16. September

nicht gebotener Gedenktag im Erzbistum Sevilla: 14. April

Gedenktag orthodox: 14. April, 16. September, 20. September

Gedenktag armenisch: 16. September

Name bedeutet: dem (römischen) Kriegsgott Mars geweiht (latein.)

Papst, Märtyrer

591 (?) in Todi in Umbrien in Italien † 16. September 655 in Chersones, heute Ruinen bei Sewastopol auf der Halbinsel Krim in der Ukraine

Martin war vor seiner Papstwahl Diakon und päpstlicher Gesandter am kaiserlichen Hof in Konstantinopel - dem heutigen Ístanbul. 649 wurde er zum Papst gewählt und ohne kaiserliche Bestätigung geweiht. Sein Regierungsantritt fiel in eine Zeit hitziger theologischer Streitigkeiten um das Problem des Monotheletismus. Die Diskussion war so heftig, dass der byzantinische Kaiser Konstantin II., der die Einheit der Kirche und des Reiches angesichts drohender muslimischer Angriffe erhalten wollte, 648 jede weitere Diskussion über dieses Thema strikt verbot.

Nachdem die 649 im Lateranspalast in Rom unter Martins Vorsitz abgehaltene Synode dieses Dekret und den Monotheletismus verurteilt hatte, schickte der Kaiser ein Verhaftungskommando; doch dessen Leiter, Exarch Olympios, revoltierte gegen den Kaiser und erklärte sich selbst zum Herrn über Italien. Drei Jahre lang konnte der Papst in seinem Schatten ungestört regieren. Nach dessen Tod wurde der inzwischen kranke Martin jedoch im Juni 653 von einem neuerlichen Kommando unter Exarch Theodor Kalliopa gefangen genommen und dem römischen Klerus die Absetzung mitgeteilt. Martin wurde nach Konstantinopel gebracht, wegen Mitschuld an Olympios' Revolte als Hochverräter zum Tod verurteilt, auf Bitten des Patriarchen von Konstantinopel, Paulus II., begnadigt und in die Verbannung nach Chersones geschickt, wo er starb.

Noch zu seinen Lebzeiten wählte der Klerus in Rom Martins Nachfolger Eugen I.; da Martin nie abgedankt hatte, sah er sich aber noch als amtierenden Papst.

Überliefert sind vier Briefe Martins aus Konstantinopel und aus Chersones, die seine tiefe Enttäuschung über seine früheren Gefährten des Klerus in Rom zeigen. Martin starb in Chersones und wurde dort begraben. Seine Verehrung ist v. a. in der Ostkirche verbreitet.

Bauernregel: "So wie Martin es will, / zeigt sich dann der ganze April."

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Martin_I.html

Deutsch II Martin I.

S. Martinus, Pp. M. (12. al. 15. Nov., 13. u. 14. April, 1. u. 10. Aug., 16. u. 20. Sept.) Der hl. Papst und Martyrer Martinus, dieses Namens der Erste, geboren zu Todi an der Tiber, kam frühzeitig nach Rom, und zeichnete sich unter den Geistlichen dieser Stadt durch seine Kenntnisse und seine Gottesfurcht vortheilhaft aus. Papst Theodor (gest. am 13. Mai 649) vertraute ihm eine Legation nach Constantinopel an, um dort gegen die Monotheleten, welche in Christus nur Einen Willen, den göttlichen, lehrten, den menschlichen Willen aber verwarfen, zu wirken. Im Monat Juli d.J. 649 wurde er dessen Nachfolger und hielt noch im October desselben Jahres eine berühmt gewordene Synode gegen die Monotheleten. * Die Lehre von nur Einem Willen in Christus sammt den darüber auf Veranlassung des ketzerischen Patriarchen Paulus erschienenen kaiserlichen Erklärungen (die fg. »Ekthesis«, d.i. »Auseinandersetzung von Heraclius« und der »Typus«, d.i. »Versinnlichung« von K. Constans II.) wurde verdammt. Doch schonte man die Person dieser Kaiser in der Art, daß man sie nicht namentlich excommunicirte. Es waren 105 Bischofe gegenwärtig. Man erkannte die gute Absicht des Kaisers an, als er, wie auch Papst Honorius, des kirchlichen Friedens halber beiden Theilen, den Monotheleten und Orthodoxen, Stillschweigen auferlegte, aber das Mittel hiezu, wurde beigesetzt, unterdrücke mit der Häresie zugleich die katholische Wahrheit und sei deßhalb verwerflich. Es stehe geschrieben: »Wirst du den Gerechten mit dem Gottlosen verderben, und wird der Gerechte eben so seyn wie der Gottlose?« Namentlich excommunicirt wurden wegen Begünstigung der Häresie: Cyrus, Bischof von Alexandria, Sergius, Patriarch von Constantinopel, Pyrrhus, des Sergius Nachfolger auf diesem Stuhle, Paulus, gleichfalls von Constantinopel, und Theodor, Bischof von Pharan in Arabien, so zu sagen als die Hauptleute der Monotheleten. Zugleich erließ der hl. Martinus eine Encyclica hierüber an die Gläubigen des Erdkreises, worin er darthut, daß die Lehre von nur Einem Willen in Jesus (welchen die Monotheleten lehrten) den Erlöser, Christum den Herrn verleugne, indem behauptet werde, Er habe nach seiner Knechtsgestalt oder nach seiner um unsertwillen angenommenen menschlichen Natur keinen Willen oder keine natürliche Thätigkeit des Willens. Umsonst hatte der Kaiser durch seinen Kämmerer Olympius Zwietracht in die Versammlung zu bringen getrachtet. Selbst einem Mordanschlag gegen den Papst hatte er zugestimmt, aber auch dieser war durch göttliche Fügung vereitelt worden. Uebrigens wird letzteres von Vielen bezweifelt, obwohl die Legende den Mordanschlag bis ins Einzelnste ausmalt, den Mörder aber erblinden läßt. Bald darauf starb aber Olympius an den Folgen einer schweren Verwundung in Sicilien eines traurigen Todes. Da jedoch der Papst fortfuhr, dem Kaiser das Recht, in Glaubenssachen mitzuentscheiden, entschieden zu bestreiten, nahm der neue Exarch Theodor Kalliopas, dem man in Rom mit vielem Vertrauen entgegen gekommen war, den Papst im J. 653 im Lateran gefangen. Obwohl krank, wurde er auf ein Schiff gebracht, das geflissentlich recht langsam fuhr, zu Naxos überwinterte und erst nach einem vollen Jahre, am 17. Sept. 654, zu Constantinopel landete. Viele fromme Seelen brachten dem Papste unterwegs Geschenke dar, die aber seine Wächter für sich nahmen, während sie die Geber mißhandelten. Zu Constantinopel gab man ihn einen Tag lang am Ufer dem Muthwillen des Pöbels Preis, ließ ihn 93 Tage hilflos im Kerker schmachten, Hunger, Durst und Kälte leiden, und stellte dann den kranken Greisen am 19. Dec. 654 vor Gericht. Da er nicht gehen konnte, wurde er dahin getragen. Zwei Soldaten mußten ihn stützen, damit er stehend die Anklagen hören konnte; diese lauteten, aus dem Munde erkaufter Zeugen, auf hochverrätherisches Einverständniß mit den Mahomedanern in Afrika, denen er Waffen und Gelder zugeschickt habe. Der hl. Martinus wies diese Anklagen als unwahr mit edler Würde von sich ab. Es half aber nichts. Martinus wurde abgesetzt und des Todes schuldig erklärt, in Gegenwart des Kaisers des Palliums beraubt, in Ketten geschlagen, und mit einem Eisenring um den Hals durch die Straßen der Stadt geschleppt. Da regte sich das natürliche Mitleid des Volkes für den so mißhandelten Papst in einer Weise, daß die Regierung nicht mehr wagte, die Hinrichtung zu vollziehen. Man schleppte ihn wieder in den Kerker. Die Stiege die hinabführte, wurde von seinem Blute gefärbt. Aber der hl. Papst sprach nur: »Gott sei für Alles gelobt.« Oefter war er dem Tode nahe. Ohne Bett, der grimmigsten Kälte preisgegeben, lag er mit Ketten beladen auf einer Bank. Niemand, außer einem jungen Geistlichen, der sich ihm freiwillig angeschlossen hatte, durfte ihn besuchen. Er blieb noch ungefähr drei Monate im Gefängnisse, nämlich bis zum 10. März 655, wo er in den Taurischen Chersones verbannt wurde. Dort langte er am 15. Mai an und starb am 16. September in großem Elende. Nicht einmal aus der Stadt Rom bekam er Unterstützung, so daß er schrieb: »Die in Italien haben mich vergessen, als sei ich nicht mehr auf der Welt. Es befremdet mich dieß besonders von denen, die zur Kirche des hl. Petrus gehören. Welche Furcht kann die Glieder dieser Kirche verhindern, die Gebote der Liebe gegen die Unglücklichen zu erfüllen?« Der Klagebrief schließt mit den schönen Worten: »Was meinen zerrütteten Körper betrifft, so wird Gott für ihn sorgen. Der Herr ist nahe. Warum soll ich in Verwirrung und Muthlosigkeit versinken? Ich hoffe von seiner Barmherzigkeit, daß er meinem kummervollen Leben bald ein Ziel setzen werde. Grüßet Alle um des Herrn willen, auch jene, so aus Liebe zu mir Mitleid wegen meiner Gefangenschaft gezeigt haben.« Zur Erklärung der oben erwähnten falschen Anklage, oder vielmehr zur nähern Bezeichnung der in ihr enthaltenen Bosheit müssen wir hinzufügen, daß der Papst allerdings große Summen in alle von den Mohamedanern bedrängten Länder, nach Sicilien, nach Afrika und selbst nach Asien geschickt hatte, aber nicht in verrätherischer Absicht, sondern für die Christen, um ihr hartes Loos zu erleichtern und sie aus der Sklaverei loszukaufen. Hätte der Kaiser den Papst hierin unterstützt und statt in dogmatische Fragen sich zu verirren, in denselben dem Römischen Stuhle den schuldigen Gehorsam bewiesen, so würde der Islam nicht zuletzt das orientalische Kaiserthum selbst gestürzt und die Barbarei in dessen gesegnete Länder eingeführt haben. Nach Piazza (II. 457) hätte der hl. Martinus, ehe er zur päpstlichen Würde erhoben wurde, dem Orden des hl. Basilius angehört. Der hl. Martinus hat auch um die Kirche Deutschlands sich kräftig angenommen. Wir sehen dieß aus seinem Briefwechsel mit dem hl. Amandus von Lüttich (Mastricht), welcher bei seinem Klerus so vielen Widerstand fand, daß er sich nach drei (im J. 649) Jahren zur Abdankung entschloß. Der hl. Papst hatte ihm davon ab- und geistliche Strafen gegen die Widerspänstigen angerathen. Der Brief ist außerdem merkwürdig (Rettberg, K.-G. Deutschl. I. 555 u. II. 588), weil der hl. Martinus jetzt schon voraussah, daß die Kirche des Abendlandes, weil von den griech. Kaisern verlassen, sich im fränkischen Reiche werde Hilfe suchen müssen, und daher durch den hl. Amandus den König Sigbert von Austrasien zu gewinnen suchte, ein Plan, der hundert Jahre später unter den Carolingern zur Ausführung kam. Außerdem benützte der hl. Martinus diese Gelegenheit, die fränkischen Bischöfe zu einmüthigem Zusammenstehen gegen die monotheletischen Irrthümer zu ermahnen. Der Leib des hl. Martyrers wurde Anfangs bei Cherson begraben, dann nach Constantinopel und von da nach Rom gebracht. Die Griechen feiern sein Andenken hauptsächlich am 16. Sept., die Lateiner am 12. Nov. Außerdem findet sich sein Name noch zum 13. u. 14. April, 1. u. 10. Aug. und 20. Sept. Im Mart. Rom. der Benedictiner steht er am 15. Nov. In Rom wird er vorzüglich in der schönen Kirche S. Martino ai Monti, wo sein hl. Leib ruht, verehrt. Ebendort zeigt man auch eine Stola und eine Manipel von ihm. Andere Reliquien von ihm verehrt man in der Kirche S. Maria Traspontina. Da er für die Reinheit des Glaubens an unsern Erlöser, also um Jesu willen, so Vieles mit unglaublicher Geduld gelitten hat, wird er seit alter Zeit als Martyrer verehrt. Nach einem Schreiben des Papstes Gregorius II. wurde schon in Cherson sein Grab von den umwohnenden Völkern heilig gehalten und fanden zahlreiche Krankenheilungen daselbst statt. Sofern hiedurch der hl. Martinus feierlich als Heiliger erklärt wird (at beatum Martinum esse et sanctum testatur Civitas Chersonensis etc.) wäre hier die älteste Canonisation durch das Haupt der Christenheit gegeben. In bildlichen Darstellungen sieht man ihn öfter, wie er im Gefängnisse schmachtet, neben sich die Insignien der päpstlichen Würde. Manchmal trägt er ein Schwert, zu dem er verurtheilt war.

Im Secretarium des Lateran, wo die heiligen Bücher, Concilien-Schlüsse und Canonen aufbewahrt wurden. (Vgl. Stolberg-Kerz XXII. 2. Mainzer Ausg. S. 360 Anm.) Die fünf Sitzungen dieser Synode werden von diesem Orte Secretaria genannt. Eröffnet wurde die Synode (Hefele, Concil-Gesch. III. 190) in der Constantinischen Basilica selbst. https://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Martin_I.html

Englisch II Pope St. Martin I

Martyr, born at Todi on the Tiber, son of Fabricius; elected Pope at Rome, 21 July, 649, to succeed Theodore I; died at Cherson in the present peninsulas of Krym, 16 Sept., 655, after a reign of 6 years, one month and twenty six days, having ordained eleven priests, five deacons and thirty-three bishops. 5 July is the date commonly given for his election, but 21 July (given by Lobkowitz, "Statistik der Päpste" Freiburg, 1905) seems to correspond better with the date of his death and reign (Duchesne "Lib. Pont.", I, 336); his feast is on 12 November.The Greeks honor him on 13 April and 15 September, the Muscovites on 14 April. In the hymns of the Office the Greeks style him infallibilis fidei magister because he was the successor of St. Peter in the See of Rome (Nilles, "Calendarium Manuale", Innsbruck, 1896, I, 336).

Martin, one of the noblest figures in a long line of Roman pontiffs (Hodgkin, "Italy", VI, 268) was, according to his biographer Theodore (Mai, "Spicil. Rom.", IV 293) of noble birth, a great student, of commanding intelligence, of profound learning, and of great charity to the poor. Piazza, II 45 7 states that he belonged to the order of St. Basil. He governed the Church at a time when the leaders of the Monothelite heresy, supported by the emperor, were making most strenuous efforts to spread their tenets in the East and West. Pope Theodore had sent Martin as apocrysiary to Constantinople to make arrangements for canonical deposition of the heretical patriarch, Pyrrhus. After his election, Martin had himself consecrated without waiting for the imperial confirmation, and soon called a council in the Lateran at which one hundred and five bishops met. Five sessions were held on 5, 8, 17, 119 and 31 Oct., 649 (Hefele, "Conciliengeschichte", III, 190). The "Ecthesis" of Heraclius and the "Typus" of Constans II were rejected; nominal excommunication was passed against Sergius, Pyrrus, and Paul of Constantinople, Cyrus of Alexandria and Theodore of Phran in Arabia; twenty canons were enacted defining the Catholic doctrine on the two wills of Christ. The decrees signed by the pope and the assembled bishops were sent to the other bishops and the faithful of the world together with an encyclical of Martin. The Acts with a Greek translation were also sent to the Emperor Constans II.

The pope appointed John, Bishop of Philadelphia, as his vicar in the East with necessary instructions and full authority . Bishop Paul of Thessalonica refused to recall his heretical letters previously sent to Rome and added others, - he was, therefore, formally excommunicated and deposed. The Patriarch of Constantinople, Paul, had urged the emperor to use drastic means to force the pope and the Western Bishops at least to subscribe to the "Typus". The emperor sent Olympius as exarch to Italy, where he arrived while the council was still in session. Olympius tried to create a faction among the fathers to favor the views of the emperor, but without success. Then upon pretense of reconciliation he wished to receive Holy Communion from the hands of the pontiff with the intention of slaying him. But Divine Providence protected the pope, and Olympius left Rome to fight against the Saracens in Sicily and died there. Constans II thwarted in his plans, sent as exarch Theodore Calliopas with orders to bring Martin to Constantinople. Calliopas arrived in Rome, 15 June, 653, and, entering the Lateran Basilica two days later, informed the clergy that Martin had been deposed as an unworthy intruder, that he must be brought to Constantinople and that another was to be chosen in his place. The pope, wishing to avoid the shedding of human blood, forbade resistance and declared himself willing to be brought before the emperor. The saintly prisoner, accompanied by only a few attendants, and suffering much from bodily ailments and privations, arrived at Constantinople on 17 Sept., 653 or 654, having landed nowhere except the island of Naxos. The letters of the pope seem to indicate he was kept at Naxos for a year. Jaffe, n. 1608, and Ewald, n 2079, consider the annum fecimus an interpolation and would allow only a very short stop at Naxos, which granted the pope an opportunity to enjoy a bath. Duchesne, "Lib. Pont.", I, 336 can see no reason for abandoning the original account; Hefele, "Conciliengeschichte III", 212, held the same view (see "Zeitschr. für Kath. Theol.", 1892, XVI, 375).

From Abydos messengers were sent to the imperial city to announce the arrival of the prisoner who was branded as a heretic and rebel, an enemy of God and of the State. Upon his arrival in Constantinople Martin was left for several hours on deck exposed to the jests and insults of a curious crowd of spectators. Towards evening he was brought to a prison called Prandearia and kept in close and cruel confinement for ninety-three days, suffering from hunger, cold and thirst. All this did not break his energy and on 19 December he was brought before the assembled senate where the imperial treasurer acted as judge. Various political charges were made, but the true and only charge was the pope's refusal to sign the "Typus". He was then carried to an open space in full view of the emperor and of a large crowd of people. These were asked to pass anathema upon the pope to which but few responded. Numberless indignities were heaped upon him, he was stripped of nearly all his clothing, loaded with chains, dragged through the streets of the city and then again thrown into the prison of Diomede, where he remained for eighty five days. Perhaps influenced by the death of Paul, Patriarch of Constantinople, Constans did not sentence the pope to death, but to exile. He was put on board a ship, 26 March, 654 (655) and arrived at his destination on 15 May. Cherson was at the time suffering from a great famine. The venerable pontiff here passed the remaining days of his life. He was buried in the church of Our Lady, called Blachernæ, near Cherson, and many miracles are related as wrought by St Martin in life and after death. The greater part of his relics are said to have been transferred to Rome, where they repose in the church of San Martino ai Monti. Of his letters seventeen are extant in P.L., LXXXVII, 119.

MANN, Lives of the Popes, I (London, 1902), 385; Hist. Jahrbuch, X, 424; XII, 757; LECLERCQ, Les Martyrs, IX (Paris, 1905), 234; Civila Cattolica, III(1907), 272, 656.

https://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Martin_I.html

Schriften http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_01_0649-0655-_Martinus_I,_Sanctus,_Martyr.html