Benutzer:Christian/14. November

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Benutzer:Christian/Apostolul Filip + Benutzer:Christian/Apostolos Philippos + Benutzer:Christian/Gregorios Palamas

Aramäischer Kalender

Griechischer Kalender

 • Γρηγορίου του Παλαμά, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (†1340)
 • Φιλίππου αποστόλου
 • Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου (†1800)
 • Παντελεήμονος Σητείας
 • Ευφημιανού του Κυπρίου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF/14_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85

Γρηγόριος Παλαμάς

Απόστολος Φίλιππος

Ο Απόστολος Φίλιππος ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού, και ένας από τους δώδεκα απόστολους. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία (Λυδία και Μυσία), μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Ιεράπολη της Φρυγίας, καθώς τρυπήθηκε στους αστραγάλους και καρφώθηκε σ' ένα ξύλο.

Η Λουθηρανική και η Αγγλικανική εκκλησία τιμούν τη μνήμη του στις 1 Μαΐου, η Καθολική στις 3 Μαΐου και η Ορθόδοξη στις 14 Νοεμβρίου.

Στις 27 Ιουλίου του 2011 ομάδα αρχαιολόγων ανακοίνωσε την ανακάλυψη του τάφου του στην δυτική Τουρκία[1].

Datei:Philip the Apostle icon.jpeg
Ανδριάντας του Αποστόλου Φιλίππου, έξω από εκκλησία στην Αγία Πετρούπολη

Υμνολογία

Απολυτίκιο (Ἦχος γ')
Θείαν ἔλλαμψιν, τοῦ Παρακλήτου,
εἰσδεξάμενος, πυρὸς ἐν εἴδει,
παγκοσμίως ὡς ἀστὴρ ἀνατέταλκας,
καὶ τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον διέλυσας,
τῇ θείᾳ αἴγλῃ Ἀπόστολε Φίλιππε.
Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ δεόμεθα,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.


Έτερο Απολυτίκιο (Ἦχος γ')
Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε,
πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ,
ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν,
παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Georgischer Kalender

Bulgarischer Kalender

Mazedonischer Kalender

Serbischer Kalender

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

FEASTS

1. THE HOLY APOSTLE PHILIP

Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed in Holy Scripture from his youth, Philip immediately responded to the call of the Lord Jesus and followed Him (John 1:43). After the descent of the Holy Spirit, Philip zealously preached the Gospel throughout many regions in Asia and Greece. In Greece, the Jews wanted to kill him, but the Lord saved him by His mighty miracles. Thus, a Jewish high priest that rushed at Philip to beat him was suddenly blinded and turned completely black. Then there was a great earthquake, and the earth opened up and swallowed Philip's wicked persecutor. Many other miracles were manifested, especially the healing of the sick, by which many pagans believed in Christ. In the Phrygian town of Hierapolis, St. Philip found himself in common evangelical work with his sister Mariamna, St. John the Theologian, and the Apostle Bartholomew. In this town there was a dangerous snake that the pagans diligently fed and worshiped as a god. God's apostle killed the snake through prayer as though with a spear, but he also incurred the wrath of the unenlightened people. The wicked pagans seized Philip and crucified him upside-down on a tree, and then crucified Bartholomew as well. At that, the earth opened up and swallowed the judge and many other pagans with him. In great fear, the people rushed to rescue the crucified apostles, but only Bartholomew was still alive; Philip had already breathed his last. Bartholomew ordained Stachys as bishop for those whom he and Philip had baptized. Stachys had been blind for forty years, and Bartholomew and Philip had healed and baptized him. The relics of St. Philip were later translated to Rome. This wonderful apostle suffered in the year 86 A.D. in the time of Emperor Dometian.

2. SAINT GREGORY PALAMAS, ARCHBISHOP OF THESSALONICA

Gregory's father was an eminent official at the court of Emperor Andronicus II Palaeologus. The gifted Gregory, completing his secular studies, did not want to enter the service of the imperial court, but withdrew to the Holy Mountain and was tonsured a monk. He lived a life of asceticism in the Monastery of Vatopedi and the Great Lavra. He led the struggle against the heretic Barlaam and finally defeated him. He was consecrated as Metropolitan of Thessalonica in the year 1347 A.D. He is glorified as an ascetic, a theologian, a hierarch and a miracle-worker. The Most-holy Theotokos, St. John the Theologian, St. Demetrius, St. Anthony the Great, St. John Chrysostom and angels of God appeared to him at different times. He governed the Church in Thessalonica for thirteen years, of which he spent one year in slavery under the Saracens in Asia. He entered peacefully into rest in the year 1360 A.D, and took up his habitation in the Kingdom of Christ. His relics repose in Thessalonica, where a beautiful church is dedicated to him.

3. SAINT JUSTINIAN, EMPEROR OF BYZANTIUM

Justinian was a Slav by birth, probably a Serb from the region of Skoplje. His Slavic name was Upravda, meaning "truth, justice." He succeeded to the throne of his uncle Justin in 527 A.D. The greatness of this emperor is inseparably bound to his profound faith in Orthodoxy; he believed, and lived according to his faith. During Great Lent, he neither ate bread nor drank wine but ate only vegetables and drank water, and that, just every other day. He waged war against the barbarians of the Danube because they castrated their captives. This reveals his elevated feeling of love for his fellow man. Justinian was fortunate and successful both in wars and in his works. He built many great and beautiful churches, the most beautiful of which was Hagia Sophia [the Church of the Divine Wisdom] in Constantinople. He collected [and revised] and published the Laws of Rome*) and also personally issued many strict laws against immorality and licentiousness. He composed the Church hymn "Only-begotten Son and Word of God," which has been sung during the Divine Liturgy since the year 536 A.D. He convened the Fifth Ecumenical Council (553). He died peacefully at the age of eighty, and took up his abode in the Kingdom of the Heavenly King.

 • ) The entirely reworked Roman Code became known as Justinian's Code. --Trans.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/693-november-14

HYMN OF PRAISE

SAINT JUSTINIAN, EMPEROR OF BYZANTIUM

Justinian, great and glorious,

Knight of the Cross and Orthodox emperor,

Raised a church to the Wisdom of God,

A church to endure to the threshold of eternity:

Another sun to shine on earth,

To warm the generations;

A church in which to worship the Incarnate Word,

And in which to come to know the beauty of Christ,

And the measureless height of the Kingdom of God,

And as in height, measureless depth,

And as in depth, measureless width,

And as in width, measureless length.

Like the sun on a summer's day,

Shone the crown of Emperor Justinian--

Shone the crown of the servant of God--

In his wisdom, the wisest,

In his might, the most powerful,

And in his faith, the most faithful.

O great Orthodox Emperor,

Your churches never grow old,

Your faith still shines upon the world

With the brilliance of the Orthodox Christ.

O holy Emperor, pray to Christ

That this Faith withstand time.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/693-november-14

REFLECTION

St. Gregory Palamas learned much through heavenly revelations. After he had spent three years in stillness in a cell of the Great Lavra, it was necessary for him to go out among men and benefit them with his accumulated knowledge and experience. God revealed this necessity to him through an extraordinary vision: One day, as though in a light sleep, Gregory saw himself holding a vessel in his hand full to overflowing with milk. Gradually, the milk turned into wine which likewise spilled over the rim, and drenched his hands and garments. Then a radiant youth appeared and said: "Why would you not give others of this wonderful drink that you are wasting so carelessly, or are you not aware that this is the gift of God's grace?" To this Gregory replied: "But if there is no one in our time who feels the need for such a drink, to whom shall I give it?" Then the youth said: "Whether there are some or whether there are none thirsty for such a drink, you are obligated to fulfill your debt and not neglect the gift of God." Gregory interpreted the milk as the common knowledge (of the masses) of moral life and conduct, and the wine as dogmatic teaching.

The second time Gregory secluded himself in a monastery he was writing his Principles of Orthodoxy. On the eve of the Feast of St. Anthony the Great, the monks summoned him to the all-night vigil service, but he remained at his work in the cell while all the brethren went to church. St. Anthony suddenly appeared to him and said: "Perfect stillness is good, but sometimes it is necessary to be with the brethren." Convinced by this revelation, Gregory immediately went into church to the joy of all the monks.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/693-november-14

CONTEMPLATION

Contemplate the wondrous creation of light (Genesis 1):

1. How there was darkness everywhere over the formless earth;

2. How God said, Let there be light: and there was light;

3. How God separated the light from the darkness, and there was day and there was night.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/693-november-14

HOMILY

on Paul, the prisoner

… I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles (Ephesians 3:1).

Brethren, this apostle of Christ calls himself the "prisoner of Christ." How is it that an apostle can be a prisoner? Is not a prisoner bound? Yes, and the Apostle is bound--bound by love to the Lord Jesus so strongly that he feels that no comparable bond exists on earth. The Apostle is bound in his mind to the Lord Jesus so strongly that he cannot think of anything except Jesus Christ the Lord. The Apostle is so firmly bound by his will to the Lord Jesus that, in essence, he does not have a will of his own but has submitted his will completely to the Lord Jesus. And so, he loves that which Christ loves, thinks that which Christ thinks, and does that which Christ wills. Is this not imprisonment? O blessed imprisonment, which is not unto shame but glory, and is not unto destruction but salvation! Thus, Christ is the complete Lord of the Apostle's life, both outwardly and inwardly. For outwardly and inwardly, Christ permits him to be tempted; outwardly and inwardly, He reveals to him the wonders of His providence; outwardly and inwardly, He guides him to perfect good for the sake of his salvation, and for the sake of the salvation of many others.

Brethren, let us also commit ourselves to the Lord Jesus Christ as did His Apostle, and then we will be in the most secure hands and on the most secure path.

O Lord Jesus Christ, great and wonderful Lord, bind us to Thee, imprison us in Thee forever and ever in both worlds.

To Thee be glory and praise forever. Amen.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/693-november-14

Russischer Kalender

 • GREGOR Palamas, Erzbischof von Thessaloniki (1296-1359)
 • Hl. und vielgerühmter Apostel PHILIPPUS
 • Neomrtt. DEMETRIOS, ALEXANDER, VIKTOR, ALEXIOS, MICHAEL, MICHAEL, THEODOR, PETER, ALEXIOS, SERGIUS, NIKOLAUS, BASILIOS, ALEXANDER, NIKOLAUS, DEMETRIOS, DEMETRIOS, PORPHIRIOS, BASILIOS, GEORG, BASILIOS, SERGIUS, ALEXANDER, SERGIUS, die Priester, NIKOLAUS, der Diakon, ARISTARCHOS, Mönch, Neomrtt. GABRIEL und ANNA
 • Neomrt. THEODOR , Priester
 • Neomrt. SERGIUS, Priester
 • Hl. Kaiser JUSTINIAN und seine Frau, die Hl. THEODORA
 • Hl. PHILIPP, Abt von Irap bei Novgorod
 • Neumärtyrer PANTELEIMON der Jüngling von Kleinasien
 • Neumärtyrer KONSTANTIN von Hydra (Berg Athos)

http://orthpedia.de/index.php/14._November

Апостол Филипп

Datei:Icon of Apostle Philip (10th c, St. Catherine monastery, Sinai).jpg
Апостол Филипп/ Византия. X век./ Египет, монастырь св. Екатерины на Синае ,32,8 х 20,2 см

Фили́пп из Вифсаиды (Vorlage:Lang-he, Филип Ми Бейт-Цаеда, Vorlage:Lang-el) — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа.

Упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея (Vorlage:Библия2), от Марка (Vorlage:Библия2), от Луки (Vorlage:Библия2), а также в Деяниях Апостолов (Vorlage:Библия2).

Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп был родом из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром и призван за ними третьим. Филипп привёл к Иисусу Нафанаила (Варфоломея) (Vorlage:Библия). На страницах Евангелия от Иоанна Филипп появляется ещё трижды: он беседует с Иисусом о хлебе для множества народа (Vorlage:Библия); приводит к Иисусу Еллинов (эллинизированных иудеев) (Vorlage:Библия); просит Иисуса на Тайной вечере показать Отца (Vorlage:Библия).

Упомянутый в Деяниях Апостолов Филипп Диакон или Филипп Евангелист — другое лицо, тёзка апостола Филиппа.

Евсевий Кесарийский приводит сообщение Климента Александрийского о том, что Филипп был женат и имел дочерей, с которыми был знаком и Папий. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии. За проповедническую деятельность был казнён (распят головой вниз) в 80 году (во время правления римского императора Тита в городе Иераполе Фригийском, в Малой Азии.

Память апостола Филиппа Католическая церковь отмечает 3 мая, Русская православная церковьVorlage:СС по новому стилю. В этот день начинается заговенье на Рождественский пост в Русской православной церкви, поэтому Рождественский пост называют также Филипповым.

Существует гностический апокрифЕвангелие от Филиппа (создан в IIIIV веках), а также апокрифический текст Деяния Филиппа.

После Вознесения Господа апостол Филипп, по преданию, проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так, он воскресил младенца, которого несла на руках безутешная мать. Проповедуя Евангелие в Греции, он воскресил одного умершего. Проповедуя Христа в Иераполе Сирийском, апостол Филипп вызвал сильный гнев в народе, угрожавшем даже побить его камнями, и по требованию толпы воскресил мёртвого, которого несли на носилках в продвигавшемся мимо погребальном шествии[2][3].

Gedenktag: 14. November

Der Hl. Apostel Philippus wurde in Bethsaida in Galiläa geboren. Er wurde, ebenso wie das Brüderpaar Andreas und Petrus, von Jesus in Bethsaida zum Jünger berufen und führte später Nathanael als weiteren Jünger in den Kreis um Jesus ein (Joh 1,43-49). Vor der Speisung der Fünftausend stellte Jesus ihn auf die Probe (Joh 6,5-7). Griechen, die Jesus sehen wollten, wandten sich an Philippus (Joh 12,21-22). Er nahm am Abendmahl teil und wurde dabei von Jesus gerügt, weil er dessen Sendung offenbar noch immer nicht verstanden hatte (Joh 14,8-9).

Nach der Himmelfahrt Christi predigte der Hl. Philippus 20 Jahre lang u.a. in Galiläa, Syrien, Kleinasien und Griechenland. Er bewirkte viele Wunder, heilte Kranke und bekehrte viele zu Christus. In Hierapolis tötete der Hl. Philippus den gewaltigen Drachen und bekehrte die Frau des Stadthalters sowie viele Andere. Dafür wurden die Hll. Apostel Bartholomäus und Philippus gekreuzigt. Der Hl. Apostel Bartholomäus wurde von der Menge befreit, aber der Hl. Philippus soll jedoch am Kreuz gestorben sein (um 81). Die Reliquien des Hl. Philippus kamen über Konstantinopel nach Rom und liegen heute in der Basilica dei Santi Dodici Apostoli, der "Basilika der Heiligsten Zwölf Apostel".

Quelle: Kirchenkalender

Григо́рий Палама́

Gedenktag: 14. November, 2. Sonntag des Großen Fastens

Der Hl. Gregor wurde im Jahre 1296 in Kleinasien geboren, in einem Adelsgeschlecht. Als sein Vater Konstantin gestorben war, wurde Hl. Gregor von Kaiser Andronikos III. erzogen. Mit etwa 20 Jahren wurde er Mönch auf dem Berg Athos. Dort lebte er 20 Jahre als Einsiedler. In den 1330er Jahren verteidigte er die Praxis des Hesychasmus, so gegen lateinischen Geistlichen und Gelehrten Barlaam von Kalabrien. Dieser bestritt, dass ungebildeten Mönchen allein durch Askese das Licht Gottes (oder das Licht, den die Hl. Apostel auf dem Berg Tabor sahen) erscheinen könne. Der Kalabrese Barlaam bezeichnete die Lichtvisionen der Orthodoxen Mönche als Ausdruck der Irrlehre. Gegen diese Angriffe entwickelte der Hl. Gregor die Lehre von der Realdistinktion zwischen Gottes Wesen und seinen Energien und von der Teilhabe des Menschen an der Gottes Gnade.

Der Hl. Gregor lehrte dagegen, dass einem die »ungeschaffene Gnade (oder Energie) Gottes« durch Askese, Hl. Sakramente und spirituelles Leben zuteil werden könne, was durch die Menschwerdung Christi möglich wurde. Das Konzil von Konstantinopel bestätigte 1341 die Lehren des Gregors ausdrücklich. Deshalb gilt der Hl. Gregor von Thessaloniki als Begründer des nach ihm benannten Palamismus.

Drei Jahre später wurde der Hl. Gregor zum Metropoliten von Thessaloniki. Die Türken nahmen ihn 1354 gefangen und sperrten ihn ein Jahr lang ein. Erst drei Jahre vor seinem Tod konnte er nach Thessaloniki zurückkehren und starb friedlich am 14. November 1359. Seine Kanonisierung erfolgte bereits im Jahre 1368. Die Theologie des Hl. Gregor gilt als Spezifikum der Orthodoxie.

Das Gedächtnis des Hl. Gregor wird auch am 2. Fastensonntag in der Orthodoxen Kirche begangen. Die Botschaft der 2. Fastenwoche und der Vorbereitung auf den Ostersonntag ist, dass jedem durch Fasten, Gebet, Hll. Sakramente (wie Beichte oder Kommunion) und Gottesdienste die Gottes Gnade zuteil wird.


Quelle: Kirchenkalender

Weblinks

Rumänischer Kalender

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/index.html

Sfinții zilei

 • Sf. Slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Filip
 • Sf. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, făcătorul de minuni
 • Sf. Nou Mucenic Constantin cel din Idra (Hidra)
 • Binecredincioșii împărați Iustinian și Teodora
 • Sf. Eufimian din Cipru
 • Sf. Filip, ctitorul Mănăstirii Sfintei Treimi de la Irap (Novgorod)
 • Sf. Simon din Calabria

https://ro.orthodoxwiki.org/14_noiembrie

Evenimente

Nașteri

Decese

Sărbători

Sinaxar

Sinaxar 14 Noiembrie

În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea Sfântului slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Filip, unul din ceata dintâi, a celor doisprezece.

Acest apostol era din Betsaida Galileii, împreună-cetăţean cu Andrei şi cu Petru apostolii, şi multă înţelepciune avea acest dumnezeiesc apostol, îndeletnicindu-se cu cărţile proorocilor şi feciorelnic în toată viaţa sa cunoscându-se; pe acesta aflându-l Domnul după botezul său în Galileea, l-a chemat ca să-i urmeze Lui. Iar el, întâlnind pe Natanael, i-a zis: "Am aflat pe Cel despre Care a scris Moise în Lege şi prooroci, pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret". Şi alte încă multe ziceri se afla în sfânta Evanghelie arătătoare pentru acest apostol. Deci acesta, luând după sorţi pământul Asiei, avea pe Apostolul Vartolomeu următor lui şi ajutător la propovăduirea Evangheliei. Mai avea încă şi pe sora sa cea după trup, Mariamni, care urma şi le slujea lor. Deci trecând apostolii aceştia prin cetăţile Lidiei şi Misiei şi propovăduind în ele Evanghelia lui Hristos, multe încercări şi necazuri au suferit de la cei necredincioşi, fiind bătuţi, zdrobiţi cu toiegele, prin închisori închişi şi cu pietre împroşcaţi.

După aceea a aflat pe iubitul ucenic şi de Dumnezeu cuvântătorul Ioan, care propovăduia pe Hristos în Asia. În aceeaşi vreme şi femeia lui Nicanor proconsulul a crezut în Hristos. Deci mergând dumnezeiescul Filip la Ierapoli, acolo a fost târât pe pământ de elini, prin mijlocul uliţelor cetăţii; după aceasta sfredelindu-i-se gleznele picioarelor, a fost pironit pe nu lemn cu capul în jos, şi aşa făcând rugăciune, şi-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu.

Îndată ce şi-a dat duhul sfântul apostol, pământul s-a înfricoşat ca şi când ar fi fost însufleţit, şi a scos înfricoşător glas şi geamăt, şi s-a despicat şi a înghiţit pe mulţi din cei necredincioşi. Iar ceilalţi temându-se au îngenunchiat la dumnezeiescul Vartolomeu şi la Sfânta Mariamni, care erau spânzuraţi. Şi dezlegându-i pe ei de pe lemn, au venit la adevărata credinţă a lui Hristos; iar moaştele apostolului le-au îngropat. Sfântul Vartolomeu aşezând pe Stahie episcop în Bizanţ, a ieşit şi s-a dus împreună cu Mariamni în Licaonia.

Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinţi Părintelui nostru Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, făcătorul de minuni, care a strălucit la anii 1340.

Sf. Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a născut în anul 1296 în Constantinopol. Tatăl Sfântului Grigore a devenit un important demnitar la curtea lui Andronicus al II-lea Paleologul (1282-1328), dar a murit la scurt timp, Andronicus devenind turorele copilului Grigore rămas orfan. Înzestrat cu abilităţi intelectuale şi ambiţie, Grigore a stăpânit toate subiectele de studiu care făceau parte la vremea aceea din cursul complet de educaţie superioară medievală. Împăratul spera ca tânărul să se îndrepte spre munca în cadrul guvernului, dar Grigore, abia împlinind 20 de ani, s-a retras în Muntele Athos în anul 1316 (după unele surse 1318) devenind novice la Mănăstirea Vatoped, sub îndrumarea monahicească a Părintelui Nicodim de la Vatoped (prăznuit în 11 iulie). Acolo a fost tuns şi a pornit pe calea sfinţeniei. Un an mai târziu, Sfântul Evanghelist Ioan Teologul i-a apărut în vis şi i-a promis că-l va proteja pe calea sa duhovnicească. Mama şi surorile lui Grigore au devenit şi ele călugăriţe.

După săvârşirea Părintelui Nicodim, Sf. Grigore a stat opt ani sub îndrumarea duhovnicească a Părintelui Nichifor iar după moartea Părintelui Nichifor, Grigore s-a tranferat la Lavra Sf. Atanasie Athanitul (prăznuit în 5 iulie). Aici a slujit la trapeză şi apoi a devenit cântăreţ în biserică. După trei ani s-a mutat la schitul Glossia, nevoindu-se mai abitir pentru a atinge perfecţiunea spirituală. De la stareţul mănăstirii a învăţat meşteşugul rugăciunii neîncetate pe care o practică monahii, începînd cu marii pustnici ai deşertului din sec. al IV-lea, Evagrie Ponticul şi Sf. Macarie al Egiptului (prăznuit în 19 ianuarie).

Mai târziu, în sec. al XI-lea, Sf. Simeon Noul Teolog (prăznuit în 12 martie) a dat indicaţii amănunţite despre activitatea mentală pentru cei care practicau rugăciunea exterioară, iar sfinţii din Athos au pus-o în aplicare. Practicarea rugăciunii minţii sau a inimii pentru care este nevoie de solitudine şi linişte se numeşte "isihasm" (de la grecescul "hesychia" care înseamnă calm şi linişte), iar practicanţii se numesc isihaşti.

În timpul şederii sale în Glossia viitorul ierarh Gregore a fost complet absorbit de spiritul isihast acesta devenind noul său mod de viaţă. În anul 1326, datorită ameninţării invaziei turce, el împreună cu ceilalţi fraţi ai schitului s-au retras în Tesalonic, unde a fost hirotonit ca preot.

Sf. Grigore a combinat îndatoririle sale preoţeşti cu viaţa de pustnic. Cinci zile pe săptămână le petrecea în linişte şi rugăciune iar sâmbăta şi duminica venea în mijlocul oamenilor, slujind sfintele slujbe şi predicînd, smulgînd oamenilor sentimente de iubire dar şi multe lacrimi prin cuvintele sale. Uneori participa la întrunirile duhovniceşti ale tinerilor educaţi conduse de viitorul patriarh Isidor. După reîntoarcerea din Constantinopol, Sf. Grigore a găsit un loc potrivit în care să vieţuiască în solitudine, lângă Tesalonic, la Bereia. Aici a adunat în jurul lui în timp scurt mai mulţi călugări, pe care i-a îndrumat timp de cinci ani.

În anii 1330 au avut loc importante evenimente în viaţa Bisericii de Răsărit, în urma cărora Sf. Grigore a fost plasat printre cei mai importanţi apologeţi universali ai ortodoxiei, fiind foarte renumit ca profesor al isihasmului.

Prin 1330 învăţatul călugăr Varlaam sosea în Constantinopol din Calabria, Italia. Acesta a fost autorul unor tratate de logică şi astronomie, fiind renumit pentru calităţile sale oratorice ieşite din comun. Varlaam a primit o catedră la universitatea din capitală şi a început să adâncească studiul scrierilor Sf. Dionisie Areopagitul (prăznuit în 3 octombrie), a cărui teologie "apofatică" ("negativă", în contrast cu "katafatică" sau "pozitivă") era în mod egal apreciată atât în Bisericile de Răsărit cât şi în cele de Apus.

La scurt timp, Varlaam a călătorit la Muntele Athos, unde s-a familiarizat cu viaţa spirituală a isihaştilor. Susţinînd imposibilitatea cunoaşterii esenţei lui Dumnezeu, el a declarat că rugăciunea minţii era o eroare eretică. În călătoriile sale la Constantinopol şi Tesalonic, călugărul Varlaam a intrat în dispute cu călugării, încercînd să demonstreze natura materială creată a luminii din timpul Schimbării la faţă a Mântuitorului de pe Muntele Tabor. Acesta ridiculiza învăţăturile călugărilor despre metodele rugăciunii şi despre lumina necreată văzută de isihaşti.

Sf. Grigore, la rugămintea călugărilor athoniţi, a răspuns prin admonestări verbale la început, dar văzînd că nu au nici un rezultat, a început să aştearnă pe hârtie argumentele sale teologice. Astfel a apărut "Triade în apărarea sfinţilor isihaşti" (1338). Prin 1340 sfinţii din Muntele Athos au compilat, cu ajutorul sfântului, un răspuns general împotriva atacurilor lui Varlaam , grupat sub titlul "Tomul Aghiorit". La Sinodul din Constantinopol din 1341 ţinut la Biserica Sf. Sofia, Sf. Grigore a polemizat cu Varlaam, axîndu-se pe ideea naturii luminii de pe Muntele Taborului. În 27 mai 1341 Sinodul a fost de acord cu punctul de vedere al Sf. Grigore, şi anume că, Dumnezeu, de neatins prin esenţa Sa, ni se descoperă prin energiile Sale direcţionate spre lume şi percepute de noi, cum a fost lumina de pe Muntele Taborului, dar acestea nu sunt nici materiale şi nici create. Ipotezele lui Varlaam au fost condamnate ca erezii, acesta fiind anatemizat şi izgonit în Calabria.

Dar disputele dintre Palamiţi şi Varlaamiţi erau departe de a se fi încheiat. Acestora din urmă li s-au alăturat discipolul lui Varlaam, călugărul bulgar Akyndinos, precum şi Patriarhul Ioan XIV Kalekas (1341-1347); împăratul Andronicus III Paleologul (1328-1341) înclina şi el spre punctul lor de vedere. Akyndinos, al cărui nume însemna "cel care nu face rău," de fapt a cauzat un mare rău prin învăţăturile sale eretice. Akyndinos a scris o serie de mici tratate în care îi denunţa Sf. Grigore şi pe călugării athoniţi drept provocatori de tulburări în cadrul Bisericii. La rândul său, sfântul a scris un răspuns detaliat în care demonta erorile lui Akyndinos. Însă patriarhul îl susţinea pe Akyndinos şi l-a numit pe Sf. Grigore vinovat de toate tulburările din cadrul Bisericii. În 1344 l-a închis în temniţă timp de patru ani. În 1347, când Ioan al XIV-lea a fost înlocuit de Isidor (1347-1349), Sf. Grigore a fost eliberat şi numit Arhiepiscop al Tesalonicului.

În 1351 Sinodul din Vlaherne a apărat cu solemnitate caracterul ortodox al învăţăturilor sale, însă poporul nu l-a acceptat uşor pe Sf. Grigore, astfel încât el a trebuit să se mute dintr-un loc în altul. Într-una din călătoriile sale la Constantinopol pe un vapor bizantin, a căzut în mâinile turcilor. Chiar în captivitate, Sf. Grigore a predicat atât prizonierilor creştini cât şi răpitorilor săi musulmani. Hagarenii au fost uimiţi de înţelepciunea cuvântului său, dar musulmanii nu au putut suporta acestea şi l-au bătut, ba chiar l-ar fi omorât cu plăcere dacă n-ar fi nădăjduit într-o răscumpărare mare. La un an, Sf. Grigore a fost răscumpărat şi s-a întors la Tesalonic.

Sf. Grigore a făcut multe minuni în cei trei ani dinaintea morţii sale, vindecînd mulţi bolnavi. În ajunul morţii sale, Sf. Ioan Hrisostom i-a apărut într-o viziune, adresîndu-i cuvintele: "Spre înălţimi! Spre înălţimi!" Sf. Grigore Palama a adormit întru Domnul în 14 noiembrie 1359. În 1368 a fost canonizat la Sinodul din Constantinopol sub Patriarhul Filotei (1354-1355, 1364-1376), care a scris viaţa sfântului şi slujbele adresate acestuia.

Tot în această zi, pomenirea binecredincioşilor împăraţi Iustinian şi Teodora.

Sfântul şi drept-credinciosul Împărat Iustinian I (11 mai, 483 – 14 noiembrie, 565) a condus Imperiul Roman de Răsărit de la 1 august 527, până la moartea sa, în noiembrie 565. Soţia sa a fost Împărăteasa Teodora. În afara faptului că a fost unul din cei mai importanţi conducători ai antichităţii târzii şi o figură majoră în istoria imperiului bizantin, Iustinian a fost de asemenea şi un apărător al Ortodoxiei şi un ctitor de biserici. În timpul domniei sale Bizanţul a câştigat glorie prin victorii militare în Persia, Africa şi Italia, care au avut ca rezultat dezrădăcinarea păgânismului printre germanii vandali şi triburile vizigote. Iustinian este cunoscut şi sub numele de "ultimul împărat roman", fiind împăratul care a recucerit Roma din mâinile ostrogoţilor. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Iustinian pe data de 14 noiembrie (în unele sinaxare, pe 15 noiembrie).

Tot în această zi, Sfântul noul Mucenic Constantin cel ce din Idra a odrăslit, iar în Rodos a mărturisit, la anii 1800 şi care prin sugrumare s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie14.htm

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Filip

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-14-sf_apostol_filip.html

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostolul Filip a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos. Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Filip în 14 noiembrie. El nu este același cu Sfântul Filip, prăznuit în 11 octombrie, care a fost unul din Cei Șaptezeci de Apostoli.

Viața

Datei:Philipp.jpg
Saint Philip, Russian icon from first quarter of 18th cen./ Iconostasis of Transfiguration church, Kizhi monastery, Karelia, Russia = Icoană ortodoxă rusească a Sfântului Apostol Filip, secolul al XVIII-lea

Născut în Betsaida, lângă Marea Galileii, Filip cunoștea așa bine Sfânta Scriptură încât L-a recunoscut imediat pe Iisus ca fiind Mesia, Unsul lui Dumnezeu, de cum L-a întâlnit. După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Filip a propovăduit în Asia și În Grecia. În Grecia, evreii îl urau atât de tare încât marele preot s-a apucat el însuși să îl ciomăgească până la moarte, dar printr-o minune marele preot a orbit dintr-o dată și s-a înnegrit. Apoi pământul s-a deschis și l-a înghițit. Atunci s-au vindecat mulți bolnavi și mulți păgâni au crezut în Hristos.

Sfântul Filip se găsea împreună cu sora lui, Mariamna (prăznuită la 17 februarie), cu Sf. Apostol Ioan și cu Sf. Apostol Bartolomeu în cetatea Hieropolis din Frigia, propovăduind. Prin rugăciune, a ucis un șarpe uriaș pe care îl adorau păgânii; aceștia s-au mâniat așa de tare încât i-au răstignit pe el și pe Sfântul Bartolomeu cu capul în jos. Iarăși, pământul s-a deschis și l-a înghițit pe judecător, împreună cu mulți păgâni. Poporul, fiind foarte înspăimântat, a alergat să îi scoată pe cei doi apostoli din chinuri. Dar Sfântul Filip deja murise.

Sfântul Bartolomeu l-a hirotonit pe Stahie – pe care Sfântul Filip îl vindecase de o orbire de patruzeci de ani și îl botezase – ca episcop al celor nou-botezați din acea cetate. Ulterior, moaștele Sfântului Filip au fost duse la Roma. El este numărat printre Cei Doisprezece Mari Apostoli.

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea)

Apostole Sfinte, Filipe,
roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu
să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 8-lea)

Ucenicul și prietenul Tău și următorul patimilor Tale,
lumii Dumnezeu pe Tine Te-a propovăduit de Dumnezeu grăitorul Filip.
Pentru ale cărui rugăciuni, de vrăjmașii fără de lege
Biserica Ta și cetatea Ta o păzește
pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult-Milostive!

Iconografie

Dionisie din Furna arată Sf. Apostol Filip din Betsaida Galileii (dintre Cei Doisprezece) se zugrăvește ca un tânăr fără barbă. Ține în mână un sul înfășurat, semn că a fost propovăduitor al Evangheliei. Se mai zugrăvește împreună cu ceilalți Apostoli în icoanele ce reprezintă scene din viața lui Hristos la care au fost cu toții de față (Erminia picturii bizantine, Sophia, București, 2000, pp. 149, 190, 216).

Surse

Legături externe

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Filip

Sfîntul Grigorie Palama

(14 noiembrie)

Sfîntul Grigorie Arhiepiscopul Tesalonicului, numit şi Palama, s-a născut în Constantinopol. A rămas orfan de tată încă de mic, dar sub îngrijirea mamei sale şi-a săvîrşit studiile şi a fost de mare folos mamei şi fraţilor săi, pe care-i ţinea din ostenelile sale.

Văzînd deşertăciunea lumii acesteia, ia venit în gînd să se facă călugăr, îndemnînd şi pe mama şi fraţii săi la aceasta.

Primind cu bucurie propunerea, mama sa a luat schima într-o mînăstire de maici, iar el şi cu fraţii săi s-a dus în Muntele Athos, unde punîndu-se în ascultarea unui cuvios Nicodim, s-a deprins cu toate rînduielile vieţii monahale. Cîtva timp a fost şi în Lavra cea mare; dar dorind liniştea, s-a sălăşluit în pustie şi ducea viaţa cea mai aspră.

Întîmplîndu-se să treacă pe acolo Varlaam din Calabria, care învăţa că strălucirea dumnezeirii este creatură, a fost combătut de sfîntul pentru acele erori. Asemenea şi pe Aţuindiu şi Polichindin, care au fost sinodiceşte condamnaţi pentru învăţăturile lor cele greşite.

Pentru luptele sale cu ereticii s-a învrednicit de marele dar al arhieriei, ocupînd însemnatul scaun al Tesalonicului şi păstorindu-l cu multă demnitate. S-a învrednicit a purta rănile Domnului pe trupul său, ca dumnezeiescul Pavel şi după multe suferinţe din partea turcilor, pentru că le arăta cu multă îndrăzneală rătăcirile lui Mahomed, a adormit în Domnul în vîrstă de 63 de ani, la 1340.

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-14-sf_grigorie_palama.html

Ukrainischer Kalender

Arabischer Kalender

فيلبس الرسول

أسم فيلبس:

اسم يوناني معناه |محب للخيل"

اصل الرسول:

الرسول فيلبس من بيت صيدا على بحيرة طبرية، مدينة أندراوس الرسول وبطرس الرسول.

التبشير:

شّر في مناطق عديدة في آسيا الصغرى واليونان حيث حاول اليهود قتله لكن الرب أنقذه بعجائب كثيرة، منها تحويل رؤساء اليهود إلى عميان وإحداث زلزال عظيم فتح الأرض فابتلعت مضطهدي فيليبس. في بلدة Phrygian عمل فيليبس مع الرسول يوحنا اللاهوتي، وأخته مريامنا و الرسول برثلماوس. بصلاته قتل أفعى سامة كان الوثنيون يعبدونها.

موته:

بعد أن قتل الأفعى السامة فهجم عليه الوثنيون وصلبوه منكّس الرأس على شجرة وكان ذلك سنة 86 أيام الإمبراطور دوميتيانوس.

عيده:

تعيد له الكنيسة الأرثوذكسية في 14 تشرين الثاني


مراجع

 • قاموس الكتاب المقدس
 • دائرة المعارف الكتابية
 • كتاب سألتني فأجبتك

Allgemeiner Kalender Aramäisch

Allgemeiner Kalender Griechisch

Allgemeiner Kalender Georgisch

Allgemeiner Kalender Bulgarisch

Allgemeiner Kalender Mazedonisch

Allgemeiner Kalender Serbisch

Allgemeiner Kalender Russisch

Allgemeiner Kalender Rumänisch

Allgemeiner Kalender Ukrainisch

Allgemeiner Kalender Arabisch

Allgemeiner Kalender Englisch

Allgemeiner Kalender Deutsch

Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

Deutscher Heiligenkalender (orthodox)

 • Alexander Newskij, Fürst von Nowgorod, Großfürst von Kiew und von Wladimir
 • Demetrius Benewolenskij, Erzpriester / Protopresbyter von Ryazan, Märtyrer, und Alexander Bykow, Priester von Moskau, Märtyrer, und Viktor Ilinskij, Priester von Twer, Märtyrer, und Alexij Nikologorsk (Nikologorski), Erzpriester/Protopresbyter, Märtyrer, und Michael Beliustin, Priester von Twer, Märtyrer, und Michael Nekrasow, Priester von Twer, Märtyrer, und Theodor Bakkalinskij, Priester von Twer, Märtyrer, und Peter Titow, Priester von Twer, Märtyrer, und Alexij Netschaew, Priester von Twer, Märtyrer, und Sergius, Znamenskij, Erzpriester/Protopresbyter von Moskau, Märtyrer, und Nikolaus Winogradow, Erzpriester/Protopresbyter von Moskau, Märtyrer, und Basilius Licharew, Protopresbyter von Moskau, Märtyrer, und Alexander Tschelakow, Priester von Twer, Märtyrer, und Nikolaus Dunaew, Priester von Jaroslawl-Rostow, Märtyrer, und Demetrius Lebedew, Erzpriester/Protopresbyter von Moskau, Märtyrer, und Demetrius, Priester, Märtyrer, und Porphirij, Priester, Märtyrer, und Basilius, Priester, Märtyrer, und Georg, Priester, Märtyrer, und Basilius, Priester, Märtyrer, und Sergius, Priester, Märtyrer, und Nikolaus Bogorodskij, Diakon von Twer, Märtyrer, und Aristarch Zaglodin-Kokorew, Hieromönch, Märtyrer, und Gabriel Bezfamilnow/Bezfamilni, Märtyrer, und Anna Zertsalowa, Märtyrerin († 1937)
 • Euphymian (Euphemianus), Asket, Bischof auf Zypern, einer der dreihundert "deutschen" Heiligen († Ende des 7. Jahrhunderts?)
 • viele Frauen von Emesa, Märtyrerinnen unter dem Kalifen al-Mahdi, darunter: eine Dienerin des Archidiakons der Kirche von Emesa und eine Dienerin eines einflussreichen Mannes namens Isaias († 779)
 • Gregor Palamas, Erzbischof von Thessaloniki
 • Justinian der Kaiser († 565), und Theodora, seine Frau († 548)
 • Konstantin von Hydra auf dem Berg Athos, Märtyrer auf Rhodos († 1800)
 • Lazarus Moore von Eagle River in Alaska, Archimandrit (Todestag, † 1992)
 • Panteleimon der Jüngere, von Kleinasien, Märtyrer auf Kreta († 1848)
 • Philip, Klostergründer und Abt in Irap bei Novgorod († 1527/1537)
 • Philippus, Apostel, Märtyrer
 • Sergius, Priester, Märtyrer († 1941)
 • Simon, Grieche aus Kalabrien, Mönch, wahrscheinlich auf dem Mont Mercure, Wundertäter († im 10. Jahrhundert)
 • Stachys, Bischof von Hierapolis
 • Theodor, Priester, Märtyrer († 1940)

https://www.heiligenlexikon.de/KalenderNovember/14.htm

Einzelnachweise

ARTIKELENTWURF

Gemeinsame orthodoxe Heilige im Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

[1]

Weiteres Gedenken in aramäischer Tradition

Weiteres Gedenken in griechischer Tradition

[2]

Weiteres Gedenken in georgischer Tradition

Weiteres Gedenken in bulgarischer Tradition

Weiteres Gedenken in mazedonischer Tradition

Weiteres Gedenken in serbischer Tradition

[3]

Weiteres Gedenken in russischer Tradition

Weiteres Gedenken in rumänischer Tradition

Weiteres Gedenken in ukrainischer Tradition

Einzelnachweise (Artikelentwurf)

 1. Gesellschaft Orthodoxe Medien (Hrsg. im Auftrag der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland): Orthodoxer Liturgischer Kalender 2016 (17. Jahrgang), Dortmund 2015
 2. Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Erster Band. September bis Februar. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3, S. 207–209
 3. Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2