Benutzer:Christian/12. Oktober

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Aramäischer Kalender

Griechischer Kalender

 • Οσίου Θεοδότου, επισκόπου Εφέσου
 • Συμεώνος, του νέου θεολόγου (†1022)
 • Επικτήτου (Αρσινοίτου) του εν Κύπρω και των εν αυτή ασκητών: Βαλαντίου, Βαρλαάμ, Βαρνάβα, Βαρνάβα μοναχού, Βασιλείου επισκόπου, Γεωργίου (Βαβατσινιώτη), Γεωργίου (Επιτηδεώτου), Γεωργίου (Περαχωρίτου), Γεωργίου (του Σαλαμάνου), Δημητριανού επισκόπου (εις Πέραν), Ειρηνικού (ή Αρνιακού), Ελπιδίου, Επαφροδίτου, Θεοσεβίου και Ιάσονος επισκόπου Δαμασκού
 • Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου (†850)
 • Αναστασίας της παρθένου
 • Ανδρομάχης και Ανδρομάχου
 • Ανθίας, Διόδωρου, Δομνίνης, Δωροθέου
 • Ιουβεντίνου, Μαξίμου, Μαλφεθά

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF/12_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85

Georgischer Kalender

Bulgarischer Kalender

Russischer Kalender

Serbischer Kalender

Rumänischer Kalender

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/index.html

Sfinţii zilei

 • Sf. Mucenici Prov, Tarah și Andronic
 • Sf. Cuvios Cosma făcătorul de cântări, episcopul Maiumei, Aghiopolitul
 • Sf. Muceniță și bună biruitoare Domnina
 • Sf. Muceniță Anastasia fecioara
 • Sf. 70 de mucenici, care de sabie s-au săvârșit
 • Sf. Teodot episcopul Efesului
 • Sf. Muceniță Malfeta
 • Sf. Muceniță Anthia
 • Sf. Mucenici Iuventim și Maxim
 • Sf. Iason episcopul Damascului
 • Sf. Andromah și Diodor

https://ro.orthodoxwiki.org/12_octombrie

Evenimente

Naşteri

1913: Se naște, în comuna Suseni (județul Argeș), viitorul preot profesor Ene Braniște, mare liturgist ortodox român din secolul XX.

https://ro.orthodoxwiki.org/12_octombrie

Decese

Sărbători

Sinaxar 12 Octombrie

Sinaxar 12 Octombrie

În aceasta luna, în ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Prov, Tarah si Andronic.

Acestia au fost pe vremea consulului Diocletian si a guvernatorului Flavian (catre 304). Tarah era foarte batrân cu vârsta, roman fiind cu neamul, si din norocire ostas. Iar Prov era din Sida Pamfiliei. Si Andronic din cetatea Efesului Ioniei. Deci, lui Tarah i-au zdrobit falcile si grumajii cu pietre; i-au ars mâinile cu foc, l-au spânzurat sus de un lemn si cu fum împutit l-au afumat dedesubt; apoi amestecând otet cu mustar si cu sare, i-au turnat pe nas si l-au ars la piept cu tepi arse în foc, i-au taiat urechile si i-au despuiat capul de piele. A fost dat si fiarelor sa-l manânce si în cele din urma taiat tot bucati cu sabia, si-a dat sufletul la Dumnezeu. Iar viteazul Prov a fost batut cu vine crude, i s-au ars picioarele cu fiare încinse, a fost spânzurat de un lemn; i-au ars si i-au fript spinarea si coastele cu frigari înrosite în foc, i s-au taiat pulpele cu alte frigari si în cele din urma, facându-l si pe el bucati cu sabiile, si-a dat fericitul sfârsit. Iar dumnezeiescul Andronic a fost spânzurat pe un lemn si sfâsiat pe picioare cu fiare ascutite; l-au împuns în coaste si l-au frecat cu sare peste taieturi; i s-a taiat limba si buzele si de asemenea si lui zdrumicându-i-se trupul tot bucati cu sabia si-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.

Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Cosma facatorul de cântari, episcopul Maiumei, Aghiopolitul.

Acest sfânt fiind foarte tânar, ramase sarman; deci fiind în saracie, îl lua în casa tatal Sfântului Ioan Damaschin ca sa-l creasca; acesta având multa avere si marire lumeasca, a luat în casa sa pe oarecare dascal învatat si întelept, având vrednicia de asingrit, care si acesta se numea Cosma; si i-a dat pe seama-i pe fiul sau Ioan si pe Cosma, fiul sau cel de suflet. Acela punând nevointa asupra lor cu învatatura, în scurta vreme tinerii au învatat tot mestesugul cartii: adica gramatica si filozofia si înca nevoindu-se si cu astronomia, muzica si geometria; dintru aceasta se aratara tuturor vrednici de cinste. Dar cui îi este voia sa-i cunoasca de învatati spre toate lucrurile, se vor adeveri din cartile pe care le-au facut. Dupa aceea ducându-se ei la lavra Sfântului Sava, se facura monahi. Fericitul Ioan a fost hirotonit preot de catre Ioan patriarhul Ierusalimului, iar fericitul Cosma, rugat fiind foarte de toti Ierusalimtenii, a fost facut episcop la Maiuma. Deci petrecând bine si povatuindu-si turma spre hrana cea mântuitoare, foarte batrân fiind a raposat în Domnul.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenite si bunei biruitoare Domnina.

Aceasta a fost chinuita în zilele împaratului Diocletian, fiind adusa înaintea guvernatorului Lisie, în cetatea anazarbenilor; deci mai întâi a fost batuta cu vine de bou crude, si i s-au ars picioarele cu fiare arse; apoi i s-au zdrobit oasele cu lemne si au deznodat-o din toate încheieturile. Apoi bagând-o în temnita si-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenita Anastasia fecioara.

Sfânta aceasta a fost pe vremea împaratiei lui Deciu si Valerian din cetatea Romei, si era calugarita împreuna cu alte fecioare la o mânastire. Deci pârâta fiind la guvernator si adusa fiind înaintea lui în legaturi de fier, a fost batuta peste obraz si golita si arzând-o cu foc, o picau pe deasupra cu iarba pucioasa, cu untdelemn si cu smoala. Dupa aceea au spânzurat-o pe un lemn, i-au taiat sânii si i-au scos unghiile; apoi i-au taiat mâinile si picioarele si i-au scos dintii din radacina. În cele din urma si-a primit sfârsitul prin sabie.

Tot în aceasta zi, Sfintii saptezeci de Mucenici, care de sabie s-au savârsit.

Tot în aceasta zi, Sfântul Teodot episcopul Efesului, care în pace s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenita Malfeta, sagetata fiind s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenita Anthia, care, bagata fiind în bou de arama înrosit, cu foc s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, Sfintii Mucenici Iuventim si Maxim care de sabie s-au savârsit.

Tot în aceasta zi, Sfântul Iason episcopul Damascului, care în pace s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, Sfintii Andromah si Diodor, care prin foc s-au savârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie12.htm

Ukrainischer Kalender

Mazedonischer Kalender

Arabischer Kalender

Allgemeiner Kalender Aramäisch

Allgemeiner Kalender Griechisch

Allgemeiner Kalender Georgisch

Allgemeiner Kalender Bulgarisch

Allgemeiner Kalender Russisch

Feste

Heilige

 • Märtyrer PROBUS, TARACHUS und ANDRONIKOS in Tarsus in Kilikien
 • Hl. KOSMAS der Hymnograph, Bischof von Majuma
 • Hl. JOHANNES der Bekenner
 • Neomätyrer LAURENTIUS, Mönch
 • Neomätyrer ALEXANDER, Priester
 • Neomätyrer NIKOLAUS, Metropolit von Almaty
 • Hl.Märtyrerin DOMNIKA von Anazarbus
 • Hl. MARTIN der Barmberzige, Bischof von Tours
 • Hll. AMPHILOCHIOS, MAKARIOS und TARASIUS, Äbte, und THEODOSIOS, Mönch v. Gluschitsy
 • Jungfrau Märtyrerin ANASTASIA von Rom
 • Hl. THEODOTOS, Bischof von Ephesos
 • Märtyrer MAMELTA und ANTHEA
 • Hl. IASON, Bischof von Damaskus
 • Hl. SIMEON der Neue Theologe (wenn von der Großen Fastenzeit hierhier´verschoben, ansonsten der 12. März)
 • Hl. THEOSEBIOS der Gottesträger von Arsinoe in Zypern
 • Hl. PANTALUS, Bischof von Basel und der Hl. Ursula Gefährte im Martyrium zu Köln † 454

http://orthpedia.de/index.php/12._Oktober

Allgemeiner Kalender Serbisch

Allgemeiner Kalender Rumänisch

Allgemeiner Kalender Ukrainisch

Allgemeiner Kalender Mazedonisch

Allgemeiner Kalender Arabisch

Allgemeiner Kalender Englisch

Oct. 11 - Eastern Orthodox Church calendar - Oct. 13

Fixed commemorations

All fixed commemorations below are observed on October 25 by Old Calendarists

Saints

 • Martyrs Andronicus, Probus, and Tarachus at Tarsus in Cilicia (304)
 • St. Cosmas the Hymnographer, Bishop of Maiuma (c. 787)
 • Martyr Domnica of Anazarbus in Cilicia (286)
 • Hieromartyr Maximilian, bishop of Noricum (c. 284)
 • Saints Amphilochius (1452), Macarius (1480) and Tarasius (1440), abbots, and Theodosius (15th century), monk, of Glushitsa (Glushetskry) Monastery, Vologda, disciples of St. Dionysius of Glushitsa
 • St. Euphrosyne (Mezenova) the Faster, schema-abbess of Siberia (1918)
 • New Hiero-confessor Nicholas (Mogilevsky), metropolitan of Alma-Ata (1955)

Greek Calendar:

 • Virgin Martyr Anastasia of Rome (c. 250)
 • St. Theodotus, Bishop of Ephesus
 • Martyrs Malfethos and Anthea
 • St. Jason, Bishop of Damascus
 • St. Symeon the New Theologian (1022) [Moved from 12th March so as to avoid Lent]
 • St. Theosebius the God-bearer, of Arsinoe in Cyprus

Western Saints commemorated by the Orthodox Church

 • Saint Martin of Tours
 • Saint Wilfrid of York [Date of death, traditional feast 24th April]

Other commemorations

Icons of the Most Holy Theotokos “Jerusalem” (48) and “Kaluga” (1748)

References

Category:Eastern Orthodox liturgical days

https://en.wikipedia.org/wiki/October_12_(Eastern_Orthodox_liturgics)

Feasts

Martyrs Probus, Tarachus, and Andronicus at Tarsus in Cilicia;

Saint Cosmas the Hymnographer, Bishop of Maiuma;

Martyr Domnica (Domnina) of Anazarbus;

Saint Martin the Merciful, Bishop of Tours;

Saints Amphilochius, Macarius, and Tarasius, abbots, and Theodosius, monk, of Glushetskry (Vologda);

Virgin-Martyr Anastasia of Rome; Saint Theodotus (Theodore), Bishop of Ephesus;

Martyrs Malfethos and Anthea;

Saint Jason (John), Bishop of Damascus; Saint Symeon the New Theologian (see also March 12);

Saint Theodosius the God-bearer of Arsinoe in Cyprus;

Saint Edwin, martyr and king of Northumbria;

Saint Wilfrid, Bishop of Hexham;

New-Martyr John, Archbishop of Riga and Latvia;

Martyrs Juventios, Maximos, Dorotheos, and Diodoros at Antioch;

"Jerusalem" Icon of the Most Holy Theotokos

https://orthodoxwiki.org/October_12

Allgemeiner Kalender Deutsch

Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

Deutscher Heiligenkalender (orthodox)

Einzelnachweise (Sammlung)


ARTIKELENTWURF

Gemeinsame orthodoxe Heilige im Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

[1]

Weiteres Gedenken in aramäischer Tradition

Weiteres Gedenken in griechischer Tradition

[2]

Weiteres Gedenken in georgischer Tradition

Weiteres Gedenken in bulgarischer Tradition

Weiteres Gedenken in mazedonischer Tradition

Weiteres Gedenken in serbischer Tradition

[3]

Weiteres Gedenken in russischer Tradition

Weiteres Gedenken in rumänischer Tradition

Weiteres Gedenken in ukrainischer Tradition

Einzelnachweise (Artikelentwurf)

 1. Gesellschaft Orthodoxe Medien (Hrsg. im Auftrag der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland): Orthodoxer Liturgischer Kalender 2016 (17. Jahrgang), Dortmund 2015
 2. Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3
 3. Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2