Benutzer:Christian/12. November

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Benutzer:Christian/Synaxis der Heiligen von Optina + Benutzer:Christian/Nil Izvorâtorul de Mir + Benutzer:Christian/Nil Pustnicul + Benutzer:Christian/Ioan cel Milostiv

Aramäischer Kalender

Griechischer Kalender

 • Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, «του ελεήμονος» (†616-620) και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (†1143)
 • Μαρτύρων Αντωνίου, Γερμανού, και Νικηφόρου
 • Αρσακίου
 • Νεομαρτύρων Νικολάου (†1732) καί Σάβα του Νιγδελή (†1726), των εν Κωνσταντινουπόλει
 • Οσίων Νείλου ασκητού, του Σιναΐτου και Νείλου του μυροβλύτου (†ε΄αι.), του εκ Κυνουρίας
 • Μαρτίνου επισκόπου Φραγγίας του θαυματουργού, Ιωάσαφ και Μαρτίνου επισκόπου Ταρακίνης
 • Προφήτου Αχιά

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF/12_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85

 • Gedächtnis unseres Vaters unter den Heiligen JOHANNES des BARMHERZIGEN, Erzbischof von Alexandria.
 • Gedächtnis unseres gottgeweihten Vaters NIL des ASKETEN.
 • Gedächtnis des hl. Propheten Ahija (3. Kön. 11,29 und 14,2).
 • Gedächtnis der hl. Martyrer Arsakios, Antoninos, Zebinos, Germanos (Nikephoros) sowie der Jungfrau Ennatha.
 • Gedächtnis des hl. Leon, Patriarch von Konstantinopel († 1143).
 • Gedächtnis unseres gottgeweihten Vaters NIL des JÜNGEREN des MYRONSPENDERS.
 • Gedächtnis des hl. Neumartyrers Sabas von Nigdea in Kappadokien, der 1726 in Konstantinopel enthauptet wurde.
 • Gedächtnis des hl. Neumartyrers Nikolaos von Marmaras, der 1732 ebenfalls in Konstantinopel hingerichtet wurde.

Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3

Georgischer Kalender

Bulgarischer Kalender

Mazedonischer Kalender

Serbischer Kalender

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

 • hl. Johannes der Barmherzige, Patriarch von Alexandria († 620)
 • hl. Prophet Achia
 • hl. Nilos vom Sinai († 450)
 • hl. Nilos der Myronspender (17. Jh.)
 • hl. Emilian von Vergegio, Iberien
 • hl. Leontios, Patriarch von Konstantinopel († ca. 1143)
 • sel. Ioann "der Langhaarige", Narr in Christo von Rostov († 1580)
 • hll. Neumärtyrer Sabbas Nigdelinos von Konstantinopel († 1742) und Nikolas von Konstantinopel († 1742)
 • Synaxis der hll. Neumärtyrer von Optina: Varnava, Sosifej, Panteleimon, Vinkentij und Isaak II. (Bobrikov)
 • hl. Machar, Bischof von Aberdeen, Schottland (6. Jh.)
 • hl. Sinnell von Cleenish (6. Jh.)
 • hl. Cadwaladr, König der Waliser († 664)

Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2

FEASTS

1. ST. JOHN THE MERCIFUL, PATRIARCH OF ALEXANDRIA

John was born on the island of Cyprus. His father was Prince Epiphanius. John was raised as a true Christian from childhood. At the insistence of his parents, he married and had children. However, by God's providence, his wife and children passed from this world into the next. Renowned for his compassion and piety, John was chosen as Patriarch of Alexandria in the time of Emperor Heraclius. He governed the Church of Alexandria for ten years as a true shepherd, safeguarding it from pagans and heretics. He was a model of meekness, charity and love for his fellow men. He said: "If you desire nobility, seek it not in blood but in virtues, for this is true nobility." All the saints have been distinguished by mercifulness, but St. John was completely dedicated to this wonderful virtue. Once, while celebrating the Liturgy, the patriarch remembered the words of Christ, Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift (Matthew 5:23-24), and he remembered that one of the clergy in that church had a grievance against him. He quickly left the Holy Gifts, approached that priest, fell before his feet and begged for forgiveness. And only when he had made peace with this man did he return to the table of oblation. Another time, as he was on his way to the Church of Saints Cyrus and John, it happened that he met a needy and unfortunate widow who spoke to him at length about her misfortune. The patriarch's escorts became bored by the woman's lengthy complaint, and urged the bishop to hurry to the church for the service, intimating that he could hear the woman's story afterward. John said to them: "And how will God listen to me, if I do not listen to her?" He would not leave until he heard the widow's complaint to the end.

When the Persians attacked Egypt, Patriarch John boarded a boat to escape from danger. Along the way he fell ill and, when he arrived in Cyprus, he reposed at his birthplace, in the year 620 A.D. After he entered the Immortal Kingdom of his Lord, his miracle-working relics were translated to Constantinople, then to Budapest, and finally to Presburg.

2. THE HOLY PROPHET AHIJAH OF SHILOH

Ahijah prophesied a thousand years before Christ. He prophesied to Jeroboam, Solomon's servant, that he would reign over ten of the tribes of Israel (I Kings 11:29-31).

3. THE VENERABLE NILUS OF SINAI

Nilus was at first a prefect in the capital city, Constantinople. As a married man, he had a son and a daughter. Seeing the sinful life of the capital, he agreed with his wife to withdraw from the world. This they did. His wife and daughter went to a convent in Egypt. Nilus and his son Theodulus went to Mount Sinai. Nilus lived a life of asceticism on Mount Sinai for a full sixty years. He wrote wonderful books on the spiritual life. He entered peacefully into rest in about the year 450 A.D., in the eightieth year of his earthly existence, and took up his habitation in the blessed heavenly life. These holy words are his: "Physical passions have their origin in physical desires, and against them abstinence is necessary; but spiritual passions are born of spiritual desires, and against them, prayer is necessary."

4. THE VENERABLE NILUS THE MYRRH-GUSHER

Nilus was born in the Morea. As a hieromonk he went with his uncle to the Holy Mountain and there lived a life of asceticism as a recluse in a deserted place called "the Holy Rocks." When he entered into rest, myrrh flowed from his body in such abundance that it ran down from the top of the mountain into the sea. This miracle-working myrrh attracted ailing men from all over. A disciple of St. Nilus was so distracted by the many visitors that he complained in prayer to St. Nilus, and the flow of myrrh ceased at once. St. Nilus lived a life of asceticism in the fullest sense, like the saints of old. He entered into rest in the seventeenth century.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/691-november-12

HYMN OF PRAISE

HYMN OF PRAISE

THE VENERABLE NILUS OF SINAI

St. Nilus of Sinai spoke to the monks:

"Repeat the name of Jesus in your heart!

Exercise your heart in innocence,

And your body in purity and abstinence.

If you are insulted, endure the insult,

And thus the insulter will feel the injury.

Weep for the sinner, even when he advances:

He is on an eternal journey to meet justice.

If you endure misfortunes, they will serve you--

Misfortunes are thorns on which roses grow.

Whenever you pray to God, ask not for pleasant things,

But for that which brings benefit to the soul!

Fear not death, but await the death of the body;

Feel shame before the angels, before you feel the shame of men.

Avoid temptation and do not seek it,

But when it comes of its own accord, show yourself a hero.

He who often partakes of Communion with the gracious Christ

Is a temple in which Christ abides.

Speak little and rarely with men,

But speak more and more often with God."

Thus, did Nilus of Sinai teach the monks,

And his deeds bore witness to his words.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/691-november-12

REFLECTION

REFLECTION

Their time of death and the necessity of preparation for it was revealed beforehand to many holy men and women. This is a great gift from heaven, but as we do not expect this gift, we unworthy ones need daily repentance to prepare for our departure. One can flee from men, but never from God. When St. John the Merciful fled Egypt from the Persians, a gloriously radiant man with a golden sceptre in his hand appeared to him on the boat and said: "The King of kings is calling you to Himself." John understood these words and began to prepare for his repose, which came soon. The holy King Stefan of Dečani's beloved St. Nicholas often appeared to him, and did so before Stefan's repose, saying: "Stefan, prepare for your departure, for soon you will appear before the Lord." Both saints were very similar in their compassion. Despite the immeasurable wealth that St. John had at his disposal as Patriarch of Alexandria, he personally had only one-third of a dinar at his repose, and he willed even that to the poor. When St. Stefan of Dečani was in the Monastery of the Pantocrator in Constantinople, a generous Serbian nobleman secretly sent him a substantial sum of money. "I give thanks to the good gentleman for his love," replied Stefan to the bearer, "but he would give me greater joy if he would distribute this money, intended for me, to the poor."

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/691-november-12

CONTEMPLATION

Contemplate the courage of the Apostle Paul (Acts 28):

1. How he sat in chains for two years in Rome;

2. How he freely preached the Gospel to the pagans and Jews, not fearing anyone;

3. How neither chains nor prison nor death could turn him away from preaching the Gospel.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/691-november-12

HOMILY

on how strangers become members of the household

Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow-citizens with the saints, and of the household of God (Ephesians 2:19).

Before the coming of the Lord Jesus Christ, it seemed that only the Jews were close to God and that the pagans were farther away from God. But as a matter of fact, the Jews and the pagans were equally estranged from God, and from true reverence for Him. Then He came, Christ the Savior, and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh (Ephesians 2:17) and by that, brought both Jews and pagans by one Spirit unto the Father (Ephesians 2:18). In the new creation, or the new man, or the Church of God, the Spirit is one; and everyone who enters the Church of God receives this Spirit, so that no matter how much the Church increases in members, there always remains the one Spirit of God; and no matter how many nations or tribes or races enter the Church of God, the Spirit does not change, but remains forever and ever, one and the same Spirit. That is why pagans are not strangers and foreigners in the Church, but are fellow-citizens with the saints, and of the household of God, as are all other members of the Church. For the Church is founded on holiness, and her cornerstone is the Saint above saints, and according to the plan, all of her members should be holy. All those who lived before Christ but expected Christ and hoped in Him, as well as those who lived after Christ, and who recognized Christ as Lord, Son of God, Savior, Redeemer, Resurrector and Judge, are also called saints. Sin separates and alienates from God, but through the Lord Jesus Christ, division and alienation have vanished, and all the faithful--whether former Jews or pagans--became members of the household of God, by and through the Lord Jesus Christ.

O my brethren, the Lord Jesus Christ gave us something greater and more precious than this life: He gave us peace and friendship with God, and this is greater and more precious than life in alienation from God.

O Lord Jesus Christ, Creator of Peace and Giver of Peace, sustain us to the end in peace with God.

To Thee be glory and praise forever. Amen.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/691-november-12

Russischer Kalender

Feste

 • Gottesmutterikone "Die Barmherzige"

Heilige

 • Hl. JOHANNES der Barmherzige, Patriarch von Alexandria
 • Hl. NILOS der Faster vom Sinai
 • Neomrtt. KONSTANTIN, WLADIMIR, ALEXANDER UND MATTHÄUS, die Priester Mrt. *Neomrtt. BORIS
 • Prophet ACHIA (I. Kön. 11,29)
 • Sel. JOHANNES der Haarige, Narr in Christo von Rostov
 • Hl. LEO, Patriarch von Konstantinopel
 • Hl.NILOS von Athos, Mönch
 • Neumärtyrer SABBAS Nigdelinos von Konstantinopel
 • Neumärtyrer NIKOLAUS von Konstantinopel
 • Hl. NILOS der Myronspender vom Berg Athos
 • Hll. Märtyrer ARSAKIOS, ANTONINOS, ZEBINOS, GERMANOS (NIKEPHOROS) sowie der Jungfrau ENNATHA

http://orthpedia.de/index.php/12._November

Rumänischer Kalender

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/index.html

Sfinții zilei

 • Sf. Ioan Milostivul, Arhiepiscopul Alexandriei
 • Sf. Cuvios Nil Ascetul
 • Sf. Martin de Tours, făcătorul de minuni, episcopul Franciei (Franţa)
 • Sf. Prooroc Ahia
 • Sf. Cuvios Martin, episcopul Tarachinului
 • Sf. Mucenici Antonie şi cei împreună cu dânsul Zevina, Ghermanos, Nichifor și Marato fecioara
 • Sf. Cuvios Nil izvorâtorul de mir
 • Sf. Mucenic Arsachie
 • Sf. Leon, patriarhul Constantinopolului
 • Sf. Nou Mucenic Sava Nigdeli (+1732)
 • Sf. Nou Mucenic Nicolae Constantinopolitul (+1732)

https://ro.orthodoxwiki.org/12_noiembrie

Evenimente

Nașteri

Decese

 • 1934: Moare, la București, în noaptea dinspre 11 spre 12 noiembrie, mitropolitul Pimen (Georgescu) al Moldovei (n. 24 octombrie 1853, în Provița de Sus, județul Prahova).
 • 1954: Moare preotul publicist dr. Ioan C. Beldie (n. 31 ianuarie 1887, în Jorăști, județul Galați), profesor, cleric cărturar și fecund scriitor bisericesc.

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Methodios

Sărbători

Sinaxar

Sinaxar 12 Noiembrie

În această lună, în ziua a douăsprezecea, pomenirea celui dintre sfinţi Părintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei.

Acesta a fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul ţării, şi s-a însurat cu voia tatălui său şi s-a făcut tată de copii. Apoi murindu-i şi femeia şi copiii, s-a întors cu toată dorirea spre adaosul virtuţii şi spre buna plăcere a lui Dumnezeu. Şi pentru strălucirea vieţii sale, a fost făcut arhiepiscop al Alexandriei, fiind cerut de poporul alexandrinilor de la împăratul Iraclie. Şi, după cuvântul Evangheliei fiind pus ca o făclie în sfeşnic, a strălucit ca o lumină de foc în lume. Şi a petrecut mulţi ani în scaunul arhieriei sale. Şi multe minuni a făcut şi a miluit pe săraci cu cele ce le trebuiau. Drept aceea, şi dintru această faptă luând numele milostivului, şi având toţi spre dânsul evlavie, nu numai credincioşii, ci şi necredincioşii, precum arată istoria ce scrie de dânsul, către Domnul s-a mutat.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nil pustnicul (sau "Ascetul").

Acesta avea multă putere în cuvinte, fiind eparh al Constantinopolului, pe vremea împărăţiei lui Mavrichie, şi s-a căsătorit cu o femeie cinstită, care i-a născut doi copii, unul parte bărbătească şi altul parte femeiască; după aceea şi-a înduplecat femeia cu cuvintele şi a făcut-o ca să lase Constantinopolul, şi să meargă să locuiască la mănăstirile Egiptului, împărţind copiii: să ia el pe fiul său Teodul, şi ea pe fiică-sa. Şi făcând aşa, s-au despărţit unii de alţii.

Deci aflându-se Sfântul Nil cu părinţii şi cu fiul său la Muntele Sinai, nişte barbari i-au lovit fără de veste ca nişte fiare, şi au luat rob, împreună şi cu alţi mulţi, pe fiul său Teodul, pe care îl plângeau fără de seamă ca pe un rob, precum se vede în cartea ce este făcută de dânsul. Deci, învrednicindu-se după aceasta de dumnezeiasca preoţie, a alcătuit cuvinte pustniceşti pline de toată înţelepciunea şi înţelegerea şi folosul, care cu puterea cuvântului şi cu harul Sfântului Duh îndeamnă spre nevoinţă. Şi tocmind multe cărţi prin care aducea pe mulţi către Hristos cu dragoste dumnezeiască, cu pace s-a săvârşit. Şi zace cu fiul său Teodul împreună şi cu alţi pustnici, precum zic unii în sfânta biserică a Sfinţilor Apostoli, la Orfanotrofion dedesubtul jertfelnicului, puşi acolo de Iustin împăratul.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Martin de Tours, făcătorul de minuni, episcopul Franciei (Franţa).

Acest Martin era pe vremea împăratului Traian în Roma, comis cu rangul; şi aşezându-se voievod de împăratul, a fost trimis la război împotriva barbarilor, unde văzând mulţimea vrăjmaşilor s-a temut, precum se cădea a se teme. Însă luând îndrăzneală dintr-o dumnezeiască vedenie, ce i s-a arătat lui în vis, i-a făgăduit că va birui pe vrăjmaşi. Pentru aceasta, dând război, i-a biruit pe ei; pentru care biruinţă, a luat de la împăratul mare mulţumită şi cinste. Însă sfântul mulţumea mai mult împăratului cerului, Domnului, fiindcă-i dăruise lui biruinţă peste toată nădejdea, pentru o mică facere de bine ce făcuse. Căci mai înainte de începerea războiului, veni la el un sărac tânguindu-şi nevoia şi cerând milostenie; iar sfântul, milostivindu-se asupra întâmplării lui, a rupt o bucată din hlamida sa şi l-a îmbrăcat pe el, asemenea l-a şi hrănit pe el, căci era flămând, şi l-a adăpat fiind însetat. Drept aceea i s-a arătat că a văzut pe Domnul în visul său, în faţă stând şi zicându-i: "Fiindcă M-ai hrănit găsindu-Mă flămând, şi M-ai adăpat, însetat fiind, şi, gol fiind, M-ai îmbrăcat, pentru aceasta voi fi cu tine şi te voi întări şi-ţi voi dărui biruinţa asupra vrăjmaşilor". Atunci sfântul, mulţumind lui Dumnezeu, s-a lepădat de lume şi de ale lumii, şi a ales mai mult petrecerea monahicească. Şi după ce s-a îndeletnicit în sihăstrie şapte ani şi s-a deprins în dumnezeieştile Scripturi, atunci a fost hirotonit episcop al cetăţii Constantinei, care se afla în Galia, şi care acum se numeşte Francia. Acesta cu harul lui Hristos a înviat morţi, a omorât balauri, şi alte încă multe minuni făcând, în pace s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Prooroc Ahia.

Acesta era din Silom, din cetatea lui Eli, preotul, unde a fost mai înainte cortul lui Moise. Acesta a proorocit despre Solomon că va greşi Domnului, şi că femeile îl vor depărta de Dumnezeu. Şi a mustrat pe Ieroboam, pentru că se purta cu vicleşug cu Domnul. A văzut şi o pereche de boi călcând în templu şi alergând asupra preoţilor, care templu a fost dărâmat, când au năvălit babilonienii, iar sfântul, răposând cu pace, a fost îngropat aproape de copacul Silomului.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Martin, episcopul Tarachinului.

Acesta era din Saboria Tafoniei, strălucit cu neamul şi mare fiind socotit de către iliri. Şi fiind împodobit cu vrednicii apostoleşti, a fost vrăjmăşit de arieni. Şi în multe rânduri fiind bătut de ei, înaintea poporului, a fost izgonit. După care, mergând la Mediolan, a pătimit asemenea de la episcopul de acolo Auxentie, arian şi el fiind. Deci fiind silit fericitul, a fugit şi s-a dus la ostrovul (insula) Talarie cel pustiu şi nelocuit, care este aproape de marea Tirinichiei, şi acolo liniştindu-se, se hrănea numai cu rădăcini de verdeţuri, iar mai pe urmă a fost făcut episcop al bisericii din Tarachin. Şi atâta a strălucit şi a sporit fericitul în iubirea de săraci, încât mai întâi a împărţit toată averea sa săracilor, apoi, dacă se întâmpla să poarte numai o singură haină şi vedea vreun sărac că tremura de frig, tăia haina aceea de la genunchi şi o da săracului. Acest sfânt, văzând odată un mort pe care-l ducea la îngropare, şi pe un năpăstuitor că nu îngăduia să fie îngropat, spunând că este dator cu atâţia bani, a înviat pe mortul acela, iar pe năpăstuitor dovedindu-l mincinos a poruncit să moară în locul celui mort. Deci în acest chip vieţuind, a adormit în pace.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Antonie şi cei împreună cu dânsul Zevina, Ghermanos, Nichifor şi Marato fecioara.

Aceştia erau pe vremea lui Maximian, dintre care Antonie era bătrân cu vârsta; iar Nichifor şi Zevina şi Ghermanos, tineri încă şi în floare. Fiind prinşi în Cezareea, şi mărturisind pe Hristos în privelişte, li s-au tăiat capetele de sabie. Iar Marato fecioara, din Schitopoli fiind, şi prin toată cetatea fiind purtată goală, a fost aruncată în foc şi s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Nil izvorâtorul de mir, care s-a nevoit în munţii de pe lângă Marea Lavra din Muntele Athos, şi s-a săvârşit în pace.

Sfântul Nil, Izvorâtorul de Mir, din Muntele Athos s-a născut în Grecia, într-un sat numit Sf. Petru, dioceza Zakoneia. El a fost crescut de unchiul său, ieromonahul Macarie. La vârsta potrivită a fost tuns călugăr, apoi hirotonit ierodiacon şi mai târziu ieromonah.

Râvna pentru mai aspre nevoinţe monastice i-a călăuzit pe unchi şi nepot spre Muntele Athos, unde Macarie şi Nil au trăit în ascetism într-un loc numit Sfintele Stânci. După moartea Sf. Macarie, părintele Nil arzînd de zel pentru nevoinţele duhovniceşti mult mai aspre s-a retras într-un loc aproape inacesibil pentru orice fiinţă vie. La plecarea sa la Domnul în 1651, Sf. Nil a fost învrednicit de curgere bogată de mir vindecător, pentru care creştinii veneau să-l ia din cele mai îndepărtate ţinuturi estice.

Sfântul Nil lăsat în urmă o profeţie uimitor de corectă referitoare la care va fi starea Bisericii în mijlocul sec. al XX-lea şi la felul cum vor fi oamenii atunci. Printre invenţiile pe care le-a profeţit sunt telefonul, avionul şi submarinul. El a mai atras atenţia şi asupra faptului că mintea omului va fi întunecată de patimile trupului iar "necinstea şi fărădelegea vor prinde putere". Bărbaţii nu se vor mai distinge de femei din cauza "lipsei smereniei în îmbrăcăminte şi purtarea părului". Sfântul Nil a plâns pentru păstorii creştini care vor deveni oameni vanitoşi iar tradiţia şi morala bisericii se vor schimba. Vor rămâne puţini oameni evlavioşi şi cu frică de Dumnezeu şi cei mai mulţi se vor abate de la calea cea dreaptă neavînd povăţuitori.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Arsachie, care de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Leon, patriarhul Constantinopolei, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Sava Nigdeli care în Constantinopol a mărturisit, iar în Cuciuc-Caraman a fost îngropat, la anul 1732, şi care de sabie s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nicolae Constantinopolitul, care în Constantinopol a mărturisit, la anul 1732.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie12.htm

Ioan cel Milostiv

Benutzer:Christian/Ioan cel Milostiv

Nil Pustnicul

Benutzer:Christian/Nil Pustnicul

Nil Izvorâtorul de Mir

Benutzer:Christian/Nil Izvorâtorul de Mir

Ukrainischer Kalender

Arabischer Kalender

Allgemeiner Kalender Aramäisch

Allgemeiner Kalender Griechisch

Allgemeiner Kalender Georgisch

Allgemeiner Kalender Bulgarisch

Allgemeiner Kalender Mazedonisch

Allgemeiner Kalender Serbisch

Allgemeiner Kalender Russisch

Allgemeiner Kalender Rumänisch

Allgemeiner Kalender Ukrainisch

Allgemeiner Kalender Arabisch

Allgemeiner Kalender Englisch

All fixed commemorations below celebrated on November 25 by Orthodox Churches on the Old Calendar.[note 1]

For November 12th, Orthodox Churches on the Old Calendar commemorate the Saints listed on October 30.

Saints

Pre-Schism Western Saints

Post-Schism Orthodox Saints

 • Athanasius Todoran, Basil Dumitru, Gregory Manu, and Basil Oichi.

New Martyrs and Confessors

 • New Hieromartyrs Constantine Uspensky, Vladimir Krasnovsky, Alexander Archangelsky, Matthew Aloin and Demetrius Rozanov, Priests (1937)[14][23]
 • New Hieromartyr Boris (1942)[14]

Other Commemorations

 • Virgin maiden Barbara (1900);
 • Hieromonk Basil; Riassaphore-monks Trophimus and Therapontus (1993);
 • the youth George (1994)

Icon Gallery

Notes

Vorlage:Reflist

References

Vorlage:Reflist

Sources

Greek Sources

Russian Sources

https://en.wikipedia.org/wiki/November_12_(Eastern_Orthodox_liturgics)

Allgemeiner Kalender Deutsch

Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

Deutscher Heiligenkalender (orthodox)

 • Achias (Ahijah), Prophet (1. Könige 11, 29; † 960 v. Chr.)
 • Antoninus, Märtyrer, und Zebinas, Märtyrer, und Germanus, Märtyrer, und Nikephoros, Märtyrer, und Ennatha (Maratho), Jungfrau, Märtyrerin in Cäsarea in Palästina († 308)
 • Arsacius, Bischof von Mailand, Märtyrer
 • Athanasias und Stephan
 • Benedikt, Asket, Märtyrer
 • Boris, Märtyrer († 1942)
 • Christian, Mönch, Einsiedler, Märtyrer
 • Hilarion von Valaam und Sarov (Todestag, † 1841)
 • Johannes der Almosengeber (der Barmherzige), Patriarch von Alexandria
 • Johannes "der Haarige", Narr für Christus in Rostov († 1580)
 • Konstantin Uspenskij, Erzpriester/Protopresbyter, Märtyrer, und Vladimir Krasnowski, Priester, Märtyrer, und Alexander, Priester, Märtyrer, und Matthäus, Priester, Märtyrer und Demetrius, Priester, Märtyrer († 1937)
 • Kosmas von Birsk (Todestag, † 1882)
 • Leontius, Patriarch von Konstantinopel († 1143)
 • Leo I. "der Große", Papst
 • Martin von Tours
 • Märtyrer von Optina: Anatol, Märtyrer, und Barnabas, Märtyrer, und Dositheus, Märtyrer, und Nektarius, Märtyrer, und Nikon, Märtyrer, und Panteleimon, Märtyrer, und Vinzenz, Märtyrer, und Isaak, Märtyrer, und Kommemoration aller Gerechten, die in Optina begraben sind, einschließlich: Barbara, Jungfrau († 1900) und Basilius, Hieromönch, Märtyrer, und Trophimus, Mönch, Märtyrer, und Therapontus, Mönch, Märtyrer († 1993), und Georg, Jüngling († 1994)
 • Nikolaus von Marmara (von Konstantinopel), Märtyrer († 1732)
 • Nilos der Salbölduft Ausströmende (vom Athos, von Kynuria), Mönch († 1651)
 • Nilos der Faster (vom Sinai), Mönch († um 430/451)
 • Sabbas (Sava) von Nigdelina (von Konstantinopel), Märtyrer († 1726), und Samolades
 • Theodor Gidaspov, Priester, Märtyrer
 • "Eleoussa" / "Milostivaja" - Ikone der Heiligsten Gottesmutter
 • "Kikkskaja" / "Kykkiotisa" - "Die Barmherzige" - Ikone der Heiligsten Gottesmutter

https://www.heiligenlexikon.de/KalenderNovember/12.htm

Einzelnachweise (Sammlung)

ARTIKELENTWURF

Gemeinsame orthodoxe Heilige im Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

[28]

Weiteres Gedenken in aramäischer Tradition

Weiteres Gedenken in griechischer Tradition

[29]

Weiteres Gedenken in georgischer Tradition

Weiteres Gedenken in bulgarischer Tradition

Weiteres Gedenken in mazedonischer Tradition

Weiteres Gedenken in serbischer Tradition

[30]

Weiteres Gedenken in russischer Tradition

Weiteres Gedenken in rumänischer Tradition

Weiteres Gedenken in ukrainischer Tradition

Einzelnachweise (Artikelentwurf)


Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „note“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="note" />-Tag gefunden.

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 November 12/November 25. Orthodox Calendar (PRAVOSLAVIE.RU).
 2. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Προφήτης Ἀχιᾶ. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Vorlage:Gr icon Συναξαριστής. 12 Νοεμβρίου. ECCLESIA.GR. (H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
 4. Prophet Ahijah. OCA - Lives of the Saints.
 5. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀρσάκιος ὁ Μάρτυρας. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 6. 6,0 6,1 Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Οἱ Ἅγιοι Ἀντώνιος, Ζεβίνας, Γερμανός, Νικηφόρος καὶ Μαραθῶ οἱ Μάρτυρες. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 7. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ὅσιος Μαρτῖνος. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 8. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴς. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 9. Venerable Nilus the Faster of Sinai. OCA - Lives of the Saints.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 The Roman Martyrology. Transl. by the Archbishop of Baltimore. Last Edition, According to the Copy Printed at Rome in 1914. Revised Edition, with the Imprimatur of His Eminence Cardinal Gibbons. Baltimore: John Murphy Company, 1916. pp. 349–350.
 11. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 12. St John the Merciful, Patriarch of Alexandria. OCA - Lives of the Saints.
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 November 12. Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 November 25 / November 12. HOLY TRINITY RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (A parish of the Patriarchate of Moscow).
 15. 15,0 15,1 Rev. Richard Stanton. A Menology of England and Wales, or, Brief Memorials of the Ancient British and English Saints Arranged According to the Calendar, Together with the Martyrs of the 16th and 17th Centuries. London: Burns & Oates, 1892. pp. 535–537.
 16. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 17. Blessed John “the Hairy” and Fool-For-Christ at Rostov. OCA - Lives of the Saints.
 18. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 19. Venerable Nilus the Myrrhgusher of Mt Athos. OCA - Lives of the Saints.
 20. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Νεομάρτυρας ὁ Σαμολαδᾶς ἐκ Νίγδης. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 21. Leonidas J. Papadopulos, Georgia Lizardos, et al (Transl.). "New Martyr Savvas Nigdelis, the Samolada." In: New Martyrs of the Turkish Yoke. Seattle: St. Nectarios Press, 1985. p. 334.
 22. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Νικόλας ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ την Ἐνορία τῶν Ἕξι Μαρμάρων. 12 Νοεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 23. 23,0 23,1 Vorlage:Ru icon 12 ноября по старому стилю / 25 ноября по новому стилю. Русская Православная Церковь - Православный церковный календарь на 2016 год.
 24. The Icon of the Mother of God, named the "Merciful" ("Kykkiotisa", "Milostivaya"). HOLY TRINITY RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (A parish of the Patriarchate of Moscow).
 25. Icon of the Mother of God "the Merciful". OCA - Lives of the Saints.
 26. Vorlage:Gr icon Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα. Ορθόδοξος Συναξαριστής.
 27. The Autonomous Orthodox Metropolia of Western Europe and the Americas (ROCOR). St. Hilarion Calendar of Saints for the year of our Lord 2004. St. Hilarion Press (Austin, TX). pp. 84-85.
 28. Gesellschaft Orthodoxe Medien (Hrsg. im Auftrag der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland): Orthodoxer Liturgischer Kalender 2016 (17. Jahrgang), Dortmund 2015
 29. Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3
 30. Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2