Diskussion:Konstantin, Нl. Apostelgl. Kaiser

Aus Orthpedia
Version vom 4. Juni 2016, 09:42 Uhr von Christian (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Genauer Name

Allgemein

Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. 27 februarie 272 – d. 22 mai 337), cunoscut sub numele Constantin I sau Constantin cel Mare, a fost Împărat Roman între 306 și 337.

Concret

Numele sale de referință sunt: Imperator Caesar Flauius Valerius Aurelius Constantinus Pius Felix Inuictus Augustus, Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus, Gothicus Maximus, Medicus Maximus, Britannicus Maximus, Arabicus Maximus, Adiabenicus Maximus, Persicus Maximus, Armeniacus Maximus, Carpicus Maximus.

Apostelgleich

Este considerat în ortodoxie ca având statut echivalent apostolilor ισαποστολος, „izoapostolic” sau „întocmai cu apostolii”).

Geburtsjahr

Constantin I cel Mare s-a născut la Niš|Naissus, în provincia romană Moesia Superior, fiind fiul generalului Constantius Chlorus (viitorul împărat Constantius I) și al Helena|Helenei.<ref>Au existat controverse privind data exactă a nașterii, dar majoritatea istoricilor moderni o consideră a fi 27 februarie 272 d.Hr.: Lenski, Noel, ed., The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge University Press, New York, 2006, p. 59. ISBN 0-521-52157-2</ref>

Koptisch

koptisch: 24. März, außerdem 5. August (Antritt der Alleinherrschaft) und 4. Juni (Schreiben zur Schließung der Tempel und Öffnung der Kirchen)

Erscheinung des Kreuzes am Himmel

29. Januar