Benutzer:Christian/Stâlpnic

Aus Orthpedia
< Benutzer:Christian
Version vom 27. November 2016, 19:56 Uhr von Christian (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche

Stâlpnicii sunt acei asceţi care trăiesc în izolare de lume în vârful unui stâlp / coloană (gr. stylos), într-un spaţiu strâmt fără acoperiş. Aici, ascetul stâlpnic poate sta doar în picioare sau îngenunchiat (nu are loc pentru a se alungi), în bătaia soarelui, a vânturilor, a ploii, şi sub privirile oricărui trecător. Mâncarea stâlpnicului este doar aceea pe care oamenii vor să i-o urce, cu ajutorul unei scări sau a unei frânghii.

Datei:Symeon the Stylite.jpg
Sfântul Simeon Stâlpnicul

Această formă de ascetism a apărut în Siria, în prima jumătate a secolului al V-lea, şi cel mai cunoscut practicant al ei este sfântul Simeon Stâlpnicul (+459).

În limba română contemporană uneori se foloseşte pentru "stâlpnic" neologismul "stilit / stilitul / stiliţi /stiliţii".

Sfinţi stâlpnici

Surse

  • Léonide Ouspensky, Vladimir Lossky, Le sens des icônes, Cerf, Paris, 2003

https://ro.orthodoxwiki.org/St%C3%A2lpnic