7. Mai

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

20. Mai nach dem Neuen Stil

Heiliger Nil von Sora.jpg

Heilige

 • Hl. Märtyrer AKAKIOS
 • Hl. JOHANNES v. Zedazeni in Georgien u. s. 12 Schüler: Hll. SCHIO v. Mgvime, DAVID v. Gareja, ANTONIOS v. Martkopi, THADDÄUS v. Stepantsminda, STEPHAN v. Khirsa, ISIDOR v.Samtavisi, MICHAEL v. Ulumbo, PYRROS v. Breti, ZENO v. Ikalto, JESSE v. Tsilkani, JOSEPH v. Alaverdi, ABIBOS v. Nekresi
 • Hl. LYDIA von PHILIPPI
 • Erhebung der Gebeine des hl. EUTHYMIOS des Großen
 • Hl. DOMITIANUS, Bischof von Maastricht
 • Entschlafung des hl. NILOS von Sora
 • Erhebung der Gebeine des hl. NILOS des Myronspenders vom Berg Athos
 • Hl. Neumärtyrer PACHOMIOS von Patmos
 • Hl. JOHANNES von Beverley, Bischof von York
 • Hll. Märtyrer MAXIM, KODRATOS u.a.
 • Fest der Gottesmutterikonen von Ljubetsch und Schirowizy